Gemeenteraad

Gemeenteraad

Logo van Gemeenteraad

Contact informatie

Aantal zetels:
31
E-mailadres:
griffie@westbetuwe.nl

Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om parkeertarieven of om de subsidiëring van maatschappelijke organisaties; het begint met een besluit van de gemeenteraad.

De raad is gekozen door de stemgerechtigde inwoners van de gemeente West Betuwe en vertegenwoordigt daarom alle inwoners van onze nieuwe gemeente. De gemeenteraad bestaat uit 31 raadsleden, verdeeld over 10 partijen. Iedere partij heeft ook 3 burgerleden, die in de beeldvormende en oordeelsvormende voorrondes (vergaderingen die de raadsvergadering voorbereiden) hun partij kunnen vertegenwoordigen. De voorzitter van de raad is burgemeester Stoop en griffier Hans van der Graaff zorgt ervoor dat de raad zijn werk goed kan doen.

In de huidige raadsperiode (2019-2022) zijn de raadsleden als volgt verdeeld:

 • Dorpsbelangen - 5 zetels
 • SGP - 5 zetels
 • CDA  - 4 zetels
 • VVD - 3 zetels
 • ChristenUnie - 3 zetels
 • Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe - 3 zetels
 • Verenigd West Betuwe - 2 zetels
 • PvdA - 2 zetels
 • D66 - 2 zetels
 • GroenLinks - 2 zetels

Alle raadsleden van de verschillende politieke partijen vormen samen de gemeenteraad. De raad benoemt vervolgens de wethouders en de wethouders vormen samen met de burgemeester het college van burgemeester en wethouders.

Hoe werkt de gemeenteraad?

Een gemeente besturen betekent keuzes maken. De gemeenteraad bepaalt bij die keuzes de grote lijnen van het beleid: de kaders. De kaders zijn de richtlijnen van de raad voor het college van burgemeester en wethouders over wat er zeker wel moet gebeuren en wat beslist niet. De raad controleert het beleid zoals het college dat uitvoert. Worden afspraken nagekomen, wordt er verantwoord met de financiën omgegaan, wordt er voldoende naar de inwoners geluisterd, enzovoort. De raad kan het college vragen tussentijds verslag te doen over de uitvoering van een project of beleidsprogramma. Het college legt ook met bestuursrapportages en het jaarverslag verantwoording af aan de raad over de financiën en de stand van zaken van plannen en voornemens.

Leden

Laatste tweets

 • Profielfoto van Twitteraccount: Gemeenteraad

  📆 Op 27 oktober is de raadsvergadering. Deze vindt plaats in de raadszaal. We houden rekening met de coronamaatrege… twitter.com/i/web/status/1…

  22-10-2020

 • Profielfoto van Twitteraccount: Gemeenteraad

  De gemeenteraad gaat weer digitaal vergaderen💻 Behalve tijdens besluitvormende raadsvergaderingen. Die blijven fysi… twitter.com/i/web/status/1…

  22-10-2020

 • Profielfoto van Twitteraccount: Gemeenteraad

  Volgende week dinsdag is er geen vergadering van de gemeenteraad. 📅 De eerstvolgende vergadering is de raadsvergade… twitter.com/i/web/status/1…

  15-10-2020

 • Profielfoto van Twitteraccount: Gemeenteraad

  RT @WestBetuwe: UPDATE✅: De computerstoring is opgelost! Ook bij publiekszaken kan je weer terecht.

  15-10-2020

 • Profielfoto van Twitteraccount: Gemeenteraad

  RT @WestBetuwe: We hebben op dit moment te maken met een computerstoring . We zijn daardoor niet goed bereikbaar. Afspraken gaan niet door.…

  15-10-2020

Meer tweets van Gemeenteraad