Gemeenteraad

Naam: Gemeenteraad

31 zetels
griffie@westbetuwe.nl

Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om parkeertarieven of om de subsidiëring van maatschappelijke organisaties; het begint met een besluit van de gemeenteraad.

De raad is gekozen door de stemgerechtigde inwoners van de gemeente West Betuwe. En vertegenwoordigt daarom ook alle deze inwoners. De gemeenteraad bestaat uit 31 raadsleden, verdeeld over 10 partijen. Iedere partij heeft ook 3 burgerleden. Die mogen in de beeldvormende en oordeelsvormende voorrondes (vergaderingen die de raadsvergadering voorbereiden) hun partij vertegenwoordigen. De voorzitter van de raad is burgemeester Stoop. Griffier Hans van der Graaff zorgt ervoor dat de raad zijn werk goed kan doen.

In de huidige raadsperiode (2022-2026) zijn de raadszetels als volgt verdeeld:

  • Dorpsbelangen - 10 zetels
  • SGP - 5 zetels
  • Leefbaar Lokaal Belang - 3 zetels
  • GroenLinks - 2 zetels
  • ChristenUnie - 2 zetels
  • VVD - 2 zetels
  • D66 - 2 zetels
  • Verenigd West Betuwe - 2 zetels
  • CDA  - 2 zetels
  • PvdA - 1 zetel

Alle 31 raadsleden van de verschillende politieke partijen vormen samen de gemeenteraad. De raad benoemt vervolgens de wethouders. De wethouders vormen samen met de burgemeester het college van burgemeester en wethouders.

Hoe werkt de gemeenteraad?

Een gemeente besturen betekent keuzes maken. De gemeenteraad bepaalt bij die keuzes de grote lijnen van het beleid: de kaders. De kaders zijn de richtlijnen van de raad voor het college van burgemeester en wethouders. Ze geven aan wat er zeker wel moet gebeuren en wat zeker niet. De raad controleert het beleid zoals het college dat uitvoert. Worden afspraken nagekomen, wordt er verantwoord met de financiën omgegaan, wordt er voldoende naar de inwoners geluisterd, enzovoort. De raad kan het college vragen tussentijds verslag te doen over de uitvoering van een project of beleidsprogramma. Het college legt ook met bestuursrapportages en het jaarverslag verantwoording af aan de raad over de financiën en de stand van zaken van plannen en voornemens.

Leden

Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Historie

2024

2023

2022

2021

2020

2019

Ophalen gegevens