Proclaimer

De gemeente West Betuwe respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

De door de bezoeker verstrekte gegevens gebruiken wij om te kunnen voldoen aan diens verzoeken en om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Ontvangen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Voordat bij de aanvraag van een dienst gegevens definitief worden opgeslagen en verwerkt, wordt hier toestemming van de bezoeker voor gevraagd.

Verder houden wij algemene gegevens van bezoekers bij om statistieken samen te stellen over het bezoekersgedrag op de website. Hiermee kan de gemeente West Betuwe haar dienstverlening verder optimaliseren. Deze statistische gegevens bevatten geen persoonlijke gegevens.

De website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine stukjes tekst die informatie bevatten over het bezoek van de website. De gebruikte cookies zijn tijdelijke cookies (zogenaamde sessie-cookies) en worden na het afsluiten van de webbrowser verwijderd. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden gebruikt voor het optimaliseren van de toegankelijkheid van de website.

De gemeente West Betuwe kan haar privacystatement wijzigen. Vragen over het privacybeleid kunnen worden gericht aan de gemeente West Betuwe.

Toegankelijkheidsverklaring

De gemeente West Betuwe geeft veel aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet de website van de gemeenteraad van de gemeente West Betuwe gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken. Onderstaande verklaring heeft betrekking op: www.gemeenteraad.westbetuwe.nl.

Voldoen aan de Webrichtlijnen

De website van de gemeenteraad van gemeente West Betuwe voldoet nog niet aantoonbaar aan de Webrichtlijnen. Deze toegankelijkheidsverklaring wordt aangepast als dat nodig is. Deze verklaring is bijgewerkt op 23 september 2020.

Uitgangspunten

Bouw van de website: De leverancier van de website, GemeenteOplossingen, heeft het systeem toegankelijk gemaakt. Mededeling van GemeenteOplossingen van 16 september 2020:

“Voor overheden is het verplicht om alle informatie die online staat toegankelijk te maken. Dit is zo vastgelegd in de Wet Digitale Overheid. Als leverancier van uw raads- en bestuursinformatiesysteem streven wij er al jaren naar informatie toegankelijk aan te bieden aan uw inwoners. Zo bracht GO in het verleden 2 versies van het boek “Het Geheim van de Overheidswebsite” uit. De applicatie die voor uw raads- en bestuursinformatiesysteem ingezet wordt (GO. raadsinformatie) hebben we deze zomer door een onafhankelijke partij laten toetsen in de geldende softwarerelease van dat moment.

Als resultaat zijn 19 criteria aangewezen voor verbetering. Van deze 19 criteria is het grootste deel ondergebracht in GO. raadsinformatie release 7.6 die op dit moment ter productie is aangeboden. Vanaf deze release durven wij te stellen dat GO. raadsinformatie voldoet - ook al is er bij experts onderling nog veel discussie over de materie - mits een aantal criteria nog worden opgepakt:

  1. Bepaalde menu-items komen niet overeen met de titel en het broodkruimelpad op de pagina. Dit zal voor vaste waarden (modules zoals Homepagina, Zoeken en Themadossiers) worden aangepast in de applicatie.
  2. Binnen de header van GO. raadsinformatie zijn er nog een aantal elementen die geoptimaliseerd dienen te worden zoals de toetsenbordbediening. Zo werkt het ‘uitklapmenu’ onder het ‘hamburgericoon’ nog niet optimaal als er ver ingezoomd wordt, hiervoor wordt de navigatie in versie 8.0 aangepast.

GO verwacht deze voor het einde van 2020 aan de gemeente aan te kunnen bieden zodat we door een onafhankelijke derde partij kunnen laten stellen dat het technische gedeelte van de website - de publicatie van de webapplicatie - voldoet aan de huidige eisen voor toegankelijkheid van overheidsinformatie. Op dat moment zullen wij bij onze auditor een hertest aanvragen.”

Werkprocessen: De toepassing van de webrichtlijnen is een vast onderdeel binnen de werkprocessen van de griffie.

Kennis en vaardigheden: Medewerkers hebben goede kennis van de webrichtlijnen. Als het nodig is worden externe experts ingehuurd. Deze experts denken mee, doen onderzoek en trainen de medewerkers.

Verbetertrajecten

  • De PDF documenten op de website worden onderzocht op toegankelijkheid.
  • Er is een verbetertraject gestart om het aantal PDF documenten nog verder te beperken.
  • Wij kunnen niet alle PDF documenten, waaronder bijvoorbeeld bouwtekeningen en plattegronden, toegankelijk maken.

Om de toegankelijkheid te bevorderen hebben wij diverse maatregelen genomen: 

  • Interne controle vóór publicatie: De redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke controle: De redactie voert periodieke controles uit op de content met behulp van een online monitor.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website? 

Mocht u ondanks de maatregelen die wij hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaren, laat het dan weten via griffie@westbetuwe.nl of 0345 - 72 88 00.