Toegankelijkheid

Een toegankelijke website is zo ontworpen en ingericht dat alle bezoekers hem kunnen gebruiken. Ook bezoekers die blind, slechtziend, doof of dyslectisch zijn. En bezoekers met een motorische beperking of die moeite hebben met het begrijpen van teksten. Wij werken er hard aan om de website zo toegankelijk mogelijk te maken.

Toegankelijkheidsverklaring

Voor de website www.gemeenteraad.westbetuwe.nl is een toegankelijkheidsonderzoek gedaan. Dit onderzoek is afgerond op 27 september 2021. Het onderzoek laat zien in hoeverre de website op dit moment voldoet aan de internationaal geaccepteerde toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1). Het onderzoek is gericht op de content en de techniek van de website.

De website van de gemeenteraad is nu op niveau B. Dat betekent dat de website gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen voldoet. We streven ernaar onze website toegankelijk te maken voor iedereen en op alle apparaten. Dit doen we aan de hand van van de internationale toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. In onze toegankelijkheidsverklaring leest u op welke punten we afwijken van deze richtlijn. En aan welke punten we momenteel werken.

Hieronder vindt u het volledige onderzoeksrapport voor de website van de gemeenteraad van de gemeente West Betuwe.

Toegankelijkheidsonderzoek website gemeenteraad West Betuwe (pdf, 1.05 MB)

Contact

Bent u een pagina tegengekomen die niet toegankelijk is? Geef het door via griffie@westbetuwe.nl of 0345 - 72 88 00.