Vergadersysteem

De raad van West Betuwe vergadert op dinsdagen. Maar niet elke dinsdag is hetzelfde. Elke maand zijn er 4 verschillende vergaderavonden: 

  • Beeldvormende avond
  • Oordeelsvormende avond
  • Gebiedsgerichte avond
  • Besluitvormende avond

Beeldvormende avond

Tijdens beeldvormende avonden krijgen de raadsleden meer informatie over een of meerdere onderwerpen. Zo kunnen ze zich hierover, zoals de naam al voorspelt, een beeld vormen. Deze informatie nemen ze mee in de komende vergaderingen en hun werk als raadslid.

Oordeelsvormende avond

In een oordeelsvormende vergadering komen (vaak meerdere) onderwerpen aan bod. Hierover gaan de 10 fracties uit de gemeenteraad met elkaar in debat. Aan het eind van de avond besluiten de fracties of een onderwerp klaar is om een besluit over te nemen in de raadsvergadering van die maand. Er kunnen meerdere oordeelsvormende vergaderingen tegelijk plaatsvinden.

Gebiedsgericht ontmoeten

De gemeenteraad vindt het belangrijk om dichter bij de inwoners, bedrijven en het gebied van de nieuwe gemeente West Betuwe te komen. De raadsleden trekken er daarom op gebiedsgerichte avonden op uit om in de kernen meer te weten te komen over uiteenlopende onderwerpen.

Besluitvormende avond

De besluitvormende vergadering, oftewel de raadsvergadering, is het moment waarop de gemeenteraad besluiten neemt over de onderwerpen op de agenda. Dit zijn onder andere onderwerpen die de raad al in de oordeelsvormende vergadering besprak. Tijdens de raadsvergadering zitten alle 31 raadsleden met elkaar om de tafel.

Live meeluisteren

De oordeelsvormende en besluitvormende avonden worden live uitgezonden en kunt u via de site van de gemeenteraad volgen. Ook na afloop kunt u alle vergaderingen terugluisteren.

U bent welkom

De toegang bij vergaderingen van de gemeenteraad is openbaar (tenzij anders aangegeven). Als inwoner mag u gewoon binnenlopen in de vergaderlocatie. Er is altijd wel iemand aanwezig die u de weg kan wijzen.

De oordeelsvormende en besluitvormende avonden vinden grotendeels plaats in de aula van de Lingeborgh in Geldermalsen (Laan van Leeuwenstein 2) of in de Brandweerzaal in Geldermalsen (Rijnstraat 20). Tijdens de beeldvormende en gebiedsgerichte avonden gaat de raad zo veel mogelijk naar haar inwoners toe. Dat betekent bijvoorbeeld dat de raadsleden in een dorpshuis vergaderen. De locatie staat altijd aangegeven op de agenda van de avond.