Griffie West Betuwe

De griffie ondersteunt de gemeenteraad, individuele raadsleden en de burgemeester (in zijn rol als voorzitter van de raad). De griffie van de gemeente West Betuwe bestaat uit:

  • Hans van der Graaff - Griffier
  • Katinka de Boer - Raadsadviseur/plaatsvervangend griffier
  • Fatih ├ľzdere - Raadsadviseur/plaatsvervangend griffier
  • Elisabeth Nijdam - Raadsadviseur/tweede plaatsvervangend griffier
  • Kirsten Ruitenbeek -┬áRaadscommunicatieadviseur
  • Kim Vroegh - Griffiemedewerker
  • Martijn Steffek - Griffiemedewerker

Als ondersteuning van de gemeenteraad verzorgt de griffie vergaderingen en vergaderstukken. Daarnaast adviseert de griffie de raad vanuit een onafhankelijke positie. Maar ook voor de inwoners van de gemeente staat de griffie klaar! Wilt u in contact komen met de raad of raadsleden? Dan kan de griffie dit voor u regelen. Zij zorgen dat alle vragen op de goede plek komen. U kunt de griffie bereiken via griffie@westbetuwe.nl.

Lees hier het griffieplan 2023