Vergaderschema raad

Vergaderschema gemeenteraad West Betuwe

Hieronder vindt u alle vergaderingen van de gemeenteraad West Betuwe. Dit overzicht kunt u ook als pdf-bestand bekijken (niet digitaal toegankelijk): Vergaderschema gemeenteraad West Betuwe 2024 (pdf)

De gemeenteraad vergadert volgens de BOB-vergaderstructuur. Elke maand zijn er beeldvormende (B), oordeelsvormende (O) en besluitvormende (B) vergaderingen. Aangevuld met vergaderingen van de agendacommissie, het presidium, informatiebijeenkomsten van het college en gebiedsgericht ontmoeten. Alleen in de maanden juli en augustus zijn er minder vergaderingen, omdat het dan zomerreces is.

De vergaderingen van de raad starten altijd om 20.00 uur, tenzij anders aangegeven. Beeldvorming en gebiedsgericht ontmoeten vindt plaats op verschillende locaties in de gemeente, zoals dorpshuizen. Oordeelsvormende vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis in de raadszaal of voorrondezaal Lingewaal (Kuipershof 2). De raadsvergaderingen zijn altijd in de raadszaal.

Januari 2024

 • Maandag 18 december 2023 – Agendacommissie
 • Dinsdag 9 januari – Beeldvorming
 • Maandag 15 januari – Auditcommissie
 • Maandag 15 januari – Regionale avond
 • Dinsdag 16 januari – Oordeelsvorming
 • Dinsdag 23 januari – Gebiedsgericht ontmoeten
 • Maandag 29 januari – Presidium
 • Dinsdag 30 januari – Raadsvergadering

Februari 2024

 • Maandag 22 januari – Agendacommissie
 • Maandag 5 februari – Regionale avond
 • Dinsdag 6 februari – Beeldvorming
 • Dinsdag 13 februari – Oordeelsvorming
 • Woensdag 21 februari – Gebiedsgericht ontmoeten
 • Dinsdag 27 februari – Raadsvergadering

Maart 2024

 • Maandag 12 februari – Agendacommissie
 • Dinsdag 5 maart – Beeldvorming
 • Maandag 11 maart – Regionale avond
 • Dinsdag 12 maart – Oordeelsvorming
 • Dinsdag 19 maart – Gebiedsgericht ontmoeten
 • Woensdag 20 maart – Auditcommissie
 • Dinsdag 26 maart – Raadsvergadering

April 2024

 • Maandag 18 maart – Agendacommissie
 • Maandag 1 april – Presidium
 • Dinsdag 2 april – Beeldvorming
 • Maandag 8 april – Regionale avond
 • Dinsdag 9 april – Oordeelsvorming
 • Woensdag 17 april – Gebiedsgericht ontmoeten
 • Dinsdag 23 april – Raadsvergadering

Mei 2024

 • Maandag 22 april – Agendacommissie
 • Dinsdag 7 mei – Beeldvorming
 • Maandag 13 mei – Regionale avond
 • Dinsdag 14 mei – Oordeelsvorming
 • Dinsdag 21 mei – Gebiedsgericht ontmoeten
 • Zaterdag 25 mei – Raad on Tour
 • Dinsdag 28 mei – Raadsvergadering

Juni 2024

 • Dinsdag 21 mei – Agendacommissie
 • Maandag 3 juni – Regionale avond
 • Dinsdag 4 juni – Beeldvorming
 • Dinsdag 11 juni – Oordeelsvorming
 • Dinsdag 18 juni – Raadsvergadering Planning en Control-cyclus Verbonden Partijen
 • Donderdag 20 juni – informatiebijeenkomst college
 • Dinsdag 2 juli – Raadsvergadering

Juli en augustus 2024

 • Maandag 17 juni – Agendacommissie
 • Maandag 1 juli – Presidium
 • Dinsdag 9 juli – Raadsvergadering Perspectiefnota (start 17.00 uur)

September 2024

 • Maandag 26 augustus – Agendacommissie
 • Dinsdag 3 september – Beeldvorming
 • Zaterdag 7 september – Raad on Tour
 • Dinsdag 10 september – Oordeelsvorming
 • Maandag 16 september – Regionale avond
 • Woensdag 18 september – Gebiedsgericht ontmoeten
 • Dinsdag 24 september – Raadsvergadering

Oktober 2024

 • Maandag 16 september – Agendacommissie
 • Maandag 7 oktober – Presidium
 • Maandag 7 oktober– Regionale avond
 • Dinsdag 8 oktober – Beeldvorming
 • Dinsdag 15 oktober – Oordeelsvorming
 • Woensdag 16 oktober – Informatiebijeenkomst college
 • Dinsdag 22 oktober – Gebiedsgericht ontmoeten
 • Dinsdag 29 oktober – Raadsvergadering

November 2024

 • Maandag 21 oktober – Agendacommissie
 • Dinsdag 5 november – Beeldvorming
 • Donderdag 7 november – Begrotingsraad
 • Dinsdag 12 november – Oordeelsvorming
 • Maandag 18 november – Regionale avond
 • Woensdag 20 november – Gebiedsgericht ontmoeten
 • Dinsdag 26 november – Raadsvergadering

December 2024

 • Maandag 18 november – Agendacommissie
 • Maandag 3 december – Beeldvorming
 • Maandag 9 december – Regionale avond
 • Dinsdag 10 december – Oordeelsvorming
 • Maandag 16 december – Agendacommissie (januari cyclus 2025)
 • Dinsdag 17 december – Raadsvergadering