Werkgeverscommissie

De gemeenteraad is werkgever van de griffier en de griffie. De gemeenteraad bepaalt daarom welke verantwoordelijkheden de griffier heeft. Onze gemeenteraad heeft 31 raadsleden. Om makkelijk als werkgever op te treden, wees de gemeenteraad 5 van deze raadsleden aan om de werkgeverscommissie te vormen. De werkgeverscommissie voert de werkgeverstaken uit.

In de werkgeverscommissie zitten:

  • Nellie Donker (voorzitter)
  • Renske de Zwart
  • Rita Boer Rookhuiszen
  • Richard Hoogveld
  • Linda van Willigen

De werkgeverscommissie vergadert een keer per maand of vaker als dit nodig is. Bij deze vergaderingen is ook de griffier als adviseur aanwezig. Ook de adviseur Personeel en Organisatie is zo nodig aanwezig bij de vergaderingen.

Evaluatie

De werkgeverscommissie evalueert regelmatig en deelt dit met de hele gemeenteraad. Daarvoor maken ze een jaaroverzicht. Deze jaaroverzichten vindt u hier: