Hoe vergadert de raad

De raad van West Betuwe vergadert op dinsdagen. Maar niet elke dinsdag is hetzelfde. Elke maand zijn er 4 verschillende vergaderavonden: 

  • Beeldvormende avond
  • Oordeelsvormende avond
  • Gebiedsgerichte avond
  • Besluitvormende avond

Beeldvormende vergadering

Tijdens beeldvormende avonden krijgt de gemeenteraad meer informatie over een of meerdere onderwerpen. Deze vergaderingen zijn vaak in een van de 26 kernen van de gemeente. Er kunnen meerdere beeldvormende vergaderingen tegelijk plaatsvinden.

Oordeelsvormende vergadering

In een oordeelsvormende vergadering komen (vaak meerdere) onderwerpen aan bod. Hierover gaan de 10 fracties uit de gemeenteraad met elkaar in debat. Aan het eind van de avond besluiten de fracties of een onderwerp klaar is om een besluit over te nemen in de raadsvergadering van die maand. Er kunnen meerdere oordeelsvormende vergaderingen tegelijk plaatsvinden.

Gebiedsgericht ontmoeten

De gemeenteraad vindt het belangrijk om dichter bij de inwoners, bedrijven en het gebied van de nieuwe gemeente West Betuwe te komen. Daarom bezoekt de gemeenteraad elke maand twee kernen. Daar gaan de raadsleden in gesprek met inwoners over onderwerpen die daar spelen. 

Besluitvormende raadsvergadering

Tijdens de raadsvergadering neemt de gemeenteraad besluiten over de onderwerpen op de agenda. Dit zijn onder andere onderwerpen die de raad al in de oordeelsvormende vergadering besprak. Tijdens de raadsvergadering zitten alle 31 raadsleden met elkaar om de tafel.

Live meekijken

De oordeelsvormende vergaderingen en raadsvergaderingen worden live uitgezonden en kunt u via de site van de gemeenteraad volgen. Ook na afloop kunt u alle vergaderingen terugkijken.

U bent welkom

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar (tenzij anders aangegeven). Daarom bent u als inwoner van harte welkom.