Nellie Donker

Naam: Nellie Donker

Raadslid Dorpsbelangen, Gemeenteraad
Raadslid Dorpsbelangen, Dorpsbelangen
nellie.donker@gemeenteraad.westbetuwe.nl
Raadslid Dorpsbelangen Actief sinds 30 mrt. 2022 Bekijk pagina

Algemeen

Even voorstellen

Ik ben Nellie Donker en ik woon samen met mijn zoon en twee Rottweilers met veel plezier in de Hellouwse polder. Ik hou van de sporten van het seizoen en van reizen; er is overal iets te leren! Na mijn studie Bedrijfscommunicatie aan de Radboud Universiteit Nijmegen ben ik in het bedrijfsleven gaan werken en daarna in het onderwijs terechtgekomen. Mijn passie ligt bij groei en ontwikkeling en daarom werk ik al geruime tijd als manager Business, Finance & Law bij Hogeschool Inholland. Zo door de jaren heen ben ik actief geweest bij meerdere verenigingen en activiteiten. Sinds 2016 ben ik voorzitter van vv ASH. Daarnaast ben ik samen met enthousiaste dorpsbewoners bezig met uitvoering geven aan de Kernagenda van Hellouw.

Waarom ik politiek actief ben

De toekomst van onze inwoners en dorpen liggen mij na aan het hart en dan denk ik aan gezond, duurzaam en creatief en dit alles met de menselijke maat! Het verenigingsleven speelt hierbij een belangrijke rol. Dat maakt dat ik mij actief in wil zetten in de gemeenteraad van West Betuwe. Ik droom van plezierige en mooie woon- en leefomgevingen in onze gemeente, waar mensen met elkaar in verbinding staan, elkaar ontmoeten, elkaar ondersteunen van jong tot oud, waar iedereen meetelt, waar actie is en het verenigingsleven bruist. Het zal geen verrassing zijn dat het welzijn en het welbevinden van al onze inwoners van West Betuwe bovenaan mijn lijstje staan. Deze thema’s doen er toe en ze geven mij veel energie.

Mijn 3 belangrijkste focuspunten deze raadsperiode

  1. Wat ik het meest belangrijk vind, is dat onze dorpen leefbaar blijven. Zo ben ik een groot voorstander van woningbouw in alle dorpen, waarbij aandacht is voor jong en oud. Op deze manier houden we het verenigingsleven in stand en dat kan weer een bijdrage leveren aan de sociale cohesie. Plezier voor iedereen!
  2. Daarnaast ga ik voor goede zorg en passend onderwijs (een leven lang leren), waarbij ook aandacht wordt geschonken aan sport, cultuur en recreatie. Dit moet voor iedereen toegankelijk zijn, want voor mij is het belangrijk dat iedereen in onze gemeente meetelt!
  3. Er is veel ruimte voor ondernemerschap, er komen goede voorzieningen op het gebied van vervoer en bereikbaarheid en we creëren voldoende werkgelegenheid. Kortom: een sociaal economisch sterk West Betuwe!

Wat kunt u van mij verwachten?

Inwoners van West Betuwe kunnen op mij rekenen. Ik neem het raadswerk serieus en ik zie graag dat wij als raad samen besluiten nemen op de inhoud, waarbij natuurlijk het coalitieakkoord voor mij leidend is. Als raadslid kan ik een bijdrage leveren aan de toekomst van onze gemeente. Ik probeer signalen van wat er leeft en speelt onder onze inwoners op te vangen, ze op de juiste plaats te agenderen en ze mee op te lossen. Als we dat allemaal doen, dan blijven we ook in de toekomst een mooie aantrekkelijke gemeente!

Nevenfuncties

Naast mijn raadslidmaatschap ben ik:

  • Manager Business, Finance & Law bij Hogeschool InHolland (betaald)
  • Voorzitter v.v. ASH (onbetaald)
  • Commissie Tour de Waal - 5 mei feest (onbetaald)
  • Vrijwilliger/lid werkgroep Kernagenda Hellouw (onbetaald)

Functie historie

Heden

  • Actief sinds 30 mrt. 2022 Raadslid Dorpsbelangen, Gemeenteraad
  • Actief sinds 30 mrt. 2022 Raadslid Dorpsbelangen, Dorpsbelangen
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens