Gemeenteraad

Gemeenteraad

Logo van Gemeenteraad
Aantal zetels: 30
E-mailadres: griffie@westbetuwe.nl

Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om parkeertarieven of om de subsidiëring van maatschappelijke organisaties; het begint met een besluit van de gemeenteraad.

De raad is gekozen door de stemgerechtigde inwoners van de gemeente West Betuwe en vertegenwoordigt daarom alle inwoners van onze nieuwe gemeente. De gemeenteraad bestaat uit 31 raadsleden, verdeeld over 10 partijen. Iedere partij heeft ook 3 burgerleden, die in de beeldvormende en oordeelsvormende voorrondes (vergaderingen die de raadsvergadering voorbereiden) hun partij kunnen vertegenwoordigen. De voorzitter van de raad is burgemeester Keereweer en griffier Arthur van den Brink zorgt ervoor dat de raad haar werk goed kan doen.

In de huidige raadsperiode (2019-2022) zijn de raadsleden als volgt verdeeld:

  • Dorpsbelangen - 5 zetels
  • SGP - 5 zetels
  • CDA  - 4 zetels
  • VVD - 3 zetels
  • ChristenUnie - 3 zetels
  • Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe - 3 zetels
  • Verenigd West Betuwe - 2 zetels
  • PvdA - 2 zetels
  • D66 - 2 zetels
  • GroenLinks - 2 zetels

Alle raadsleden van de verschillende politieke partijen vormen samen de gemeenteraad. De raad benoemt vervolgens de wethouders en de wethouders vormen samen met de burgemeester het college van Burgemeester en Wethouders.

Hoe werkt de gemeenteraad?

Een gemeente besturen betekent keuzes maken. De gemeenteraad bepaalt bij die keuzes de grote lijnen van het beleid: de kaders. De kaders zijn de richtlijnen van de raad voor het college van burgemeester en wethouders over wat er zeker wel moet gebeuren en wat beslist niet. De raad controleert het beleid zoals het college dat uitvoert. Worden afspraken nagekomen, wordt er verantwoord met de financiën omgegaan, wordt er voldoende naar de inwoners geluisterd, enzovoort. De raad kan het college vragen tussentijds verslag te doen over de uitvoering van een project of beleidsprogramma. Het college legt ook met bestuursrapportages en het jaarverslag verantwoording af aan de raad over de financiën en de stand van zaken van plannen en voornemens.

Leden

Foto van Koen Steenbergen Koen Steenbergen (Griffier)
Foto van Lourens van Bruchem Lourens van Bruchem (Fractievoorzitter)
Foto van Henk de Man Henk de Man (Fractievoorzitter)
Foto van Gian Bareman Gian Bareman (Raadslid)
Foto van Frank Broedelet Frank Broedelet (Raadslid)
Foto van Hennie Challik Hennie Challik (Raadslid)
Foto van Hans Daudeij Hans Daudeij (Raadslid)
Foto van Léon van Dun Léon van Dun (Raadslid)
Foto van Adriaan Hakkert Adriaan Hakkert (Raadslid)
Foto van Klaartje de Heus Klaartje de Heus (Raadslid)
Foto van Annet IJff Annet IJff (Raadslid)
Foto van Ashley Karsemeijer Ashley Karsemeijer (Raadslid)
Foto van Johan Kerbel Johan Kerbel (Raadslid)
Foto van Gerard Kievit Gerard Kievit (Raadslid)
Foto van Mario Kock Mario Kock (Raadslid)
Foto van Martha Kool-Tulp Martha Kool-Tulp (Raadslid)
Foto van Ad van Krieken Ad van Krieken (Raadslid)
Foto van Jur van der Lecq Jur van der Lecq (Raadslid)
Foto van Jos van Maanen Jos van Maanen (Raadslid)
Foto van Hettie Markenhof Hettie Markenhof (Raadslid)
Foto van Dries Mulder Dries Mulder (Raadslid)
Foto van Cor Nijhoff Cor Nijhoff (Raadslid)
Foto van Gert-Jan van Ochten Gert-Jan van Ochten (Raadslid)
Foto van Fred Temminck Fred Temminck (Raadslid)
Foto van Linda van Willigen Linda van Willigen (Raadslid)
Foto van Andrea Zierleyn Andrea Zierleyn (Raadslid)