Gian Bareman

Naam: Gian Bareman

Raadslid SGP, Gemeenteraad
Raadslid SGP, SGP
gian.bareman@gemeenteraad.westbetuwe.nl
Raadslid SGP Actief sinds 01 jan. 2019 Bekijk pagina

Algemeen

Even voorstellen

Graag wil ik iets over mijzelf vertellen. Ik ben gehuwd en vader van negen kinderen. Ik woon, samen met Lonneke en met nog vijf kinderen, in Spijk. Ik ben geboren en opgegroeid in Middelburg (Zeeland). Ik studeerde in Utrecht Sociale Geografie en Milieukunde. Daarna ben ik als beleidsmedewerker milieu aan de slag gegaan in de gemeente Heusden.

Sinds 2002 was ik bij de VROM-Inspectie als senior inspecteur werkzaam. Ik heb ruim tien jaar bij veel gemeenten onderzoek gedaan naar het functioneren van gemeenten op het gebied van Ruimtelijke Ordening, Bouwregelgeving en Milieu. Momenteel werk ik bij de Inspectie Leefomgeving en Transport en inspecteer ik in hoofdzaak (chemische) bedrijven.

Waarom ik politiek actief ben

Ik ben sinds 2004 als raadslid voor de SGP politiek actief geweest in de gemeente Lingewaal. Ik was en ben een groot voorstander van de inmiddels voltrokken gemeentelijke fusie van West Betuwe. Ik zie de meerwaarde van het vormen van een middelgrote gemeente, vooral ook op de langere termijn. Er is veel meer ruimte voor specialisatie en de gemeente is - door een goed en verantwoordelijk gemeentebestuur - aanzienlijk minder kwetsbaar.

Politieke uitdagingen zijn er veel, zo vlak na de fusie, maar ook in de huidige crisistijd. Daar lever ik graag een inhoudelijke en politieke bijdrage aan. Fusietrajecten hebben tijd nodig.

Door de oorlog in Oekraïne en de mede hierdoor ontstane energiecrisis hebben we er als gemeente nog extra uitdagingen bij gekregen. Ik ben dankbaar dat ik de ruimte en het vertrouwen van u als kiezer heb gekregen om als gemeenteraadslid dit werk te mogen doen. Graag wil ik me daar Deo Volente actief voor blijven inzetten.

Mijn belangrijkste focuspunten deze raadsperiode

De focuspunten zie ik vooral in het breed blijven denken. Dat betekent dat je ook regelmatig 'gemeentegrensoverstijgend' moet denken. Ook ben ik voor het terugdringen van de hoge regeldruk en belastingen voor burgers en bedrijven. Natuurlijk moeten er duidelijke regels zijn, maar het moet wel redelijk, logisch, werkbaar en betaalbaar blijven voor ons allemaal. Ik denk bijvoorbeeld aan de (kleine) ondernemers. Maar ook aan de agrarische sector in de huidige crisistijd!

Ook de mensen met een kleine portemonnee gaan mij aan het hart. Ik denk hierbij aan de alleenstaanden en de gezinnen. Hun belangen wil ik zo goed mogelijk behartigen. Ik denk hierbij aan de mensen die op de WMO zijn aangewezen, de huurders, mensen die baat kunnen hebben bij een goede schuldhulpverlening, enzovoort.

Ten slotte vind ik de natuur en het landschap en de ruimte die er nu nog is in onze gemeente heel erg waardevol. Het behoud hiervan blijft een grote uitdaging. Ook vanwege allerlei andere belangen en bedreigingen (denk aan zonneweiden en windmolens op de verkeerde plekken, woningbouw en ontwikkelen bedrijfsterreinen op verkeerde plekken).

Kortom er is en blijft veel te doen. Ik sta open voor uw vragen. U kunt mij altijd bereiken via mijn contactgegevens.

Nevenfuncties

Naast mijn raadslidmaatschap ben ik:

  • Senior inspecteur ILT-Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (betaald)

Functie historie

Heden

  • Actief sinds 01 jan. 2019 Raadslid SGP, Gemeenteraad
  • Actief sinds 01 jan. 2019 Raadslid SGP, SGP
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Stemmingen

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens