Gian Bareman

Gian Bareman

Foto van Gian Bareman

Contact informatie

Logo van SGP
Fractie: SGP Periode: van: 1 januari 2019 tot: Website: westbetuwe.sgp.nl/ Functie: Raadslid
Logo van Gemeenteraad
Orgaan: Gemeenteraad Periode: van: 1 januari 2019 tot: Functie: Raadslid SGP

Graag wil ik iets over mijzelf vertellen. Ik ben gehuwd en vader van negen kinderen. Ik woon, samen met Lonneke en met nog acht kinderen, in Spijk. Ik ben geboren en opgegroeid in Middelburg (Zeeland). Ik heb ik Utrecht Sociale Geografie en Milieukunde gestudeerd. Daarna ben ik als beleidsmedewerker milieu aan de slag gegaan in de gemeente Heusden. Sinds 2002 ben ik bij de VROM-Inspectie als senior inspecteur werkzaam geweest. Ik heb ruim tien jaar bij veel gemeenten onderzoek gedaan naar het functioneren van de gemeenten op het gebied van Ruimtelijke Ordening, Bouwregelgeving en Milieu. De laatste jaren werk ik bij de Inspectie Leefomgeving en Transport en inspecteer ik in hoofdzaak (chemische) bedrijven.

Ik ben sinds 2004 als raadslid voor de SGP politiek actief geweest in de gemeente Lingewaal. Ik was en ben een groot voorstander van de gemeentelijke fusie van West Betuwe. Ik zie de meerwaarde van een middelgrote gemeente, vooral ook op langere termijn. Er is meer ruimte voor specialisatie. De politieke uitdagingen zijn wel veel, zo vlak na de fusie. Daar lever ik graag een bijdrage aan. Fusie trajecten hebben tijd nodig. Door de Coronacrisis hebben we er nog extra uitdagingen bijgekregen. Ik ban dankbaar dat ik de ruimte en het vertrouwen heb gekregen van u, als kiezer, om als gemeenteraadslid dit werk te mogen doen. Graag wil ik me daar Deo Volente actief voor blijven inzetten.

De focuspunten zie ik vooral in het breed blijven denken, dat betekent ook regelmatig gemeentegrensoverstijgend denken. Ook ben ik voor het terugdringen van de hoge regeldruk voor burgers en bedrijven. Natuurlijk moeten er duidelijke regels zijn, maar het moet wel redelijk, logisch en werkbaar blijven voor ons allemaal. Ik denk bijvoorbeeld aan de (kleine) ondernemers. Maar ook aan de agrarische sector!

Ook de mensen met een kleine portemonnee gaan mij aan het hart, de alleenstaanden, de gezinnen. Hun belangen zou ik zo goed mogelijk willen behartigen. Ik denk hierbij aan de mensen die op de WMO zijn aangewezen, de huurders, mensen die baat kunnen hebben bij een goede schuldhulpverlening, enzovoort. Tenslotte vind ik de natuur en het lanschap en de ruimte die er nu nog is in onze gemeente heel erg waardevol. Het behoud hiervan blijft een grote uitdaging. Ook vanwege allerlei andere belangen en bedreigingen (denk aan zonneweiden en windmolens op de verkeerde plekken!). 

Kortom er is en blijft veel te doen. Ik sta open voor uw vragen. U kunt mij altijd bereiken via mijn contactgegevens.