Servaas Stoop

Naam: Servaas Stoop

Voorzitter, Gemeenteraad
Burgemeester, College
bestuurssecretariaat@westbetuwe.nl
Voorzitter Bekijk pagina

Algemeen

Nevenfuncties

Portefeuille

 • Openbare orde & integrale veiligheid
 • Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en bijzondere wetten (burgemeestersbevoegdheid)
 • Toezicht & handhaving
 • Regionale samenwerking, regio Rivierenland FruitDelta
 • Crisisbeheersing & rampenbestrijding
 • Brandweer en politie
 • Klachtenbehandeling
 • Verzoeken Woo (wet open overheid)
 • Integriteit
 • Algemene & Juridische Zaken
 • Kabinet
 • Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) - coördinatie college
 • Informatieveiligheid en cybercriminaliteit
 • Externe betrekkingen
 • Bestuurscultuur & Bestuurlijke samenwerking
 • Verkiezingen

Huidige nevenfuncties

 • Voorzitter Bestuur Stichting Voorzieningenfonds hospice Calando in Dirksland (onbetaald)
 • Lid Identiteitscommissie Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs in Ridderkerk (betaald: 300 euro per zitting en reiskosten)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Gevangenenzorg Nederland in Zoetermeer (betaald: vrijwilligersvergoeding 1.700 euro jaar)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Driestar Educatief in Gouda (betaald: 3.525 euro en reiskosten per jaar)
 • Voorzitter Stichting van der Koppel-van den Heuvel (onbetaald)
 • Lid comité van aanbeveling Wereldwinkel Goeree-Overflakkee (onbetaald)
 • Lid comité van aanbeveling van 'een handreiking' reformatorische vereniging voor familieleden van psychisch zieken (onbetaald)

Nevenfuncties uit hoofde van ambt (Verbonden Partijen)

 • Algemeen bestuurslid en dagelijks bestuurslid (vice-voorzitter) Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ)
 • Algemeen bestuurslid en Dagelijks bestuuslid Regio Rivierenland. Bestuurlijk trekker Lobby & Branding Fruitdelta Rivierenland
 • Bestuurslid Stichting Fruit Tech Campus
 • Bestuurslid van de Stichting Greenport Gelderland
 • Lid Stuurgroep Platform sociale veiligheid Merwede-Lingelijn (M.L.L.)
 • Voorzitter Algemeen Bestuur Stichting Fruit Tech Campus (onbetaald)
 • Voorzitter van de Stuurgroep Fruitpact

Functie historie

Heden

 • Actieve functie Voorzitter, Gemeenteraad
 • Actieve functie Burgemeester, College
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens