Servaas Stoop

Naam: Servaas Stoop

Voorzitter, Gemeenteraad
Burgemeester, College
bestuurssecretariaat@westbetuwe.nl
Voorzitter Actief sinds 22 nov. 2019 Bekijk pagina

Algemeen

Nevenfuncties

Portefeuille

 • Openbare orde & integrale veiligheid
 • APV en bijzondere wetten (burgemeestersbevoegdheid)
 • Toezicht & handhaving
 • Regionale samenwerking / regio Rivierenland FruitDelta
 • Crisisbeheersing & rampenbestrijding
 • Brandweer / politie
 • Klachtenbehandeling / WOB verzoeken / Integriteit
 • Algemene & Juridische Zaken
 • Kabinet
 • VNG-coördinatie college
 • Informatieveiligheid / cybercriminaliteit
 • Externe betrekkingen
 • Bestuurscultuur & Bestuurlijke samenwerking
 • Verkiezingen

Huidige nevenfuncties

 • Voorzitter Bestuur Stichting Voorzieningenfonds hospice Calando in Dirksland (onbezoldigd)
 • Lid Identiteitscommissie Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs in Ridderkerk (bezoldigd: 300 euro per zitting en reiskosten)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Gevangenenzorg Nederland in Zoetermeer (bezoldigd: vrijwilligersvergoeding 1.700 euro jaar)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Passend Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee en Stichting Passend Voortgezet Onderwijs Goeree-Overflakkee (bezoldigd 393,07 euro vergadering)
 • Lid Raad van Toezicht Driestar Educatief in Gouda (bezoldigd 3.525 euro en reiskosten per jaar)
 • Voorzitter Stichting van der Koppel-van den Heuvel (onbezoldigd)

Nevenfuncties uit hoofde van ambt (Verbonden Partijen)

 • Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Gelderland Zuid
 • Lid Dagelijks Bestuur Regio Rivierenland
 • Lid Algemeen Bestuur Regio Rivierenland, bestuurlijk trekker Lobby & Branding Fruitdelta Rivierenland
 • Lid Algemeen Bestuur P10, netwerk van grote plattelandsgemeenten
 • Lid Stuurgroep Plaform sociale veiligheid Merwede-Lingelijn (M.L.L.)
 • Lid Algemeen Bestuur Stichting Fruit Tech Campus (onbezoldigd)

Comite van aanbeveling

 • Lid comité van aanbeveling Wereldwinkel Goeree-Overflakkee (onbezoldigd)
 • Lid comité van aanbeveling van 'een handreiking' reformatorische vereniging voor familieleden van psychisch zieken (onbezoldigd)

Functie historie

Heden

 • Actief sinds 22 nov. 2019 Voorzitter, Gemeenteraad
 • Actief sinds 22 nov. 2019 Burgemeester, College
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens