Theo Simons

Naam: Theo Simons

Raadslid SGP, Gemeenteraad
Voorzitter, Voorzitters
Raadslid SGP, SGP
theo.simons@gemeenteraad.westbetuwe.nl
Raadslid SGP Actief sinds 30 mrt. 2022 Bekijk pagina

Algemeen

Even voorstellen

Ik ben Theo Simons, in 1986 geboren in de Alblasserwaard. Na opgegroeid te zijn in Maartensdijk, ben ik samen met mijn vrouw in Geldermalsen komen wonen. Hier wonen wij nu vanaf 2008 met veel plezier en hebben hier onze 5 kinderen gekregen. Wij denken dat we hier inmiddels aardig ingeburgerd zijn. 

In het dagelijks leven ben ik uitvoerder bij een lokaal bedrijf, waarbij we ons bezighouden met het aanleggen van kabels en leidingen.

Waarom bent u actief in de politiek? 

In 2016 ben ik in Geldermalsen begonnen als burgerlid. Hiervoor was ik alleen betrokken door het bezoeken van bijeenkomsten als lid van de SGP. Vanwege het vrijkomen van een plaats als commissielid, werd mij gevraagd mee gaan draaien met de fractie.

Ik heb me toen beziggehouden met het inrichten en gebruikmaken van de openbare ruimte in onze gemeente. Eerst was dat Geldermalsen en nu heel West Betuwe. In de periode 2019 tot 2022 ben ik burgerlid geweest. Na zes jaar van de zijlijn meegedaan te hebben, lukt het niet om de politiek los te laten. Het raadslidmaatschap is daarom voor mij een waardevol vervolg.

Mijn 3 belangrijkste focuspunten deze raadsperiode

  1. Kerngericht werken moet bijdragen aan de brede leefbaarheid in de kern.
  2. Onze inwoners moeten het als positief gaan ervaren dat een bouwvergunning via de gemeente loopt. Hierbij speelt de mogelijke invoering van de omgevingswet in deze raadsperiode ook mee. 
  3. Fietsveiligheid.

Wat kunt u van mij verwachten? 

Als eerste een eerlijk verhaal! Politiek lijkt voor onze inwoners: ‘we stonden erbij en keken ernaar’. Juist vooruitkijken en het hebben van een langetermijnvisie moeten ervoor zorgen dat West Betuwe een prettige plaats blijft om in te wonen. Als de door de raad genomen besluiten bij u vragen oproepen, kunt u als inwoner altijd bij mij aankloppen.

Nevenfuncties

Naast mijn raadslidmaatschap ben ik:

  • Uitvoerder (betaald)

Functie historie

Heden

  • Actief sinds 30 mrt. 2022 Raadslid SGP, Gemeenteraad
  • Actieve functie Voorzitter, Voorzitters
  • Actief sinds 30 mrt. 2022 Raadslid SGP, SGP

2022

  • 15 jan. 2019 - 29 mrt. 2022 Burgerlid, SGP
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Stemmingen

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens