Johan Kerbel

Let op: Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Algemeen

Mag ik mij even voorstellen

Ik ben Johan Kerbel, 65 jaar, gehuwd en twee dochters, die elk hun eigen gezinnetje hebben met in totaal 3 lieve kleinkinderen. Met elkaar vormen wij een hecht gezin en doen veel activiteiten samen.

Sinds enkele maanden ben ik met pensioen. In totaal heb ik er een carrière opzitten van 48 jaar binnen de politiesector. Op mijn 17e ben ik naar de opleidingsschool van de (Rijks-)politie gegaan. Na dit opleidingsjaar werd ik voor één jaar geplaatst in Ermelo. Daar heb ik mijn vrouw ontmoet. Daarna werd ik geplaatst in de gemeente Oldebroek. En in 1983 zijn wij verhuisd naar Asperen. Ik ben bij de politie gebleven tot aan 2001 waarna ik de overstap heb gemaakt naar de chr. politiebond ACP.  Tot aan mijn pensioen heb ik daar gewerkt. 

Ik heb mij naast mijn baan altijd ook op het sociale vlak met diverse activiteiten bezig gehouden, zoals bestuurslid bij VVN, in de MR van de middelbare school in Leerdam, politiek en het kerkbestuur en in de OR bij de politie. Daarnaast heb ik ook deel uitgemaakt van veel werkgroepen, selectiecommissies en dergelijke. 

In 2010 ben ik deel uit gaan maken van de CDA-fractie van de gemeenteraad van Lingewaal. En dit eindigde op 31 december 2018. Na een halfjaar voorzitter van het CDA-afdelingsbestuur in West Betuwe te zijn geweest ben ik eind juni 2019 na een wisseling, toegetreden tot de fractie in de gemeente West Betuwe.

Binnen onze fractie hebben we allemaal wel diverse deskundigheden, maar werken we per vergadering aan een verdeling van de diverse onderwerpen onder elkaar. Zodat je niet telkens alleen maar met dezelfde onderwerpen bezig bent. Mijn deskundigheid en belangstelling ligt vooral op woningbouw, algehele veiligheidsvraagstukken en verkeersveiligheid. 

Nevenfuncties

Hoofdfunctie

  • Vakbondsadviseur bij de politiebond ACP

Nevenfunctie onbezoldigd

  • Pastoraal ouderling gereformeerde kerk Asperen

Functie historie

2022

  • 25 jun. 2019 - 30 mrt. 2022 Raadslid, CDA
  • 25 jun. 2019 - 30 mrt. 2022 Raadslid CDA, Gemeenteraad
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens