P&C-cyclus 2020

U vindt hier alle documenten die van toepassing zijn op de oordeelsvorming en besluitvorming met betrekking tot de P&C-cyclus, bestaande uit: de jaarrekening 2019, de 1e bestuursrapportage 2020(voorjaarsnota), de perspectievennota 2021, de (meerjaren-) begroting 2021-2024, de 2e bestuursrapportage 2020 (najaarsnota) en de 3e bestuursrapportage 2020 (decemberwijziging).

Agendapunten (5)

Documenten (46)

meer minder