P&C-cyclus 2019

U vindt hier alle documenten die van toepassing zijn op de oordeelsvorming en de besluitvorming met betrekking tot de P&C-cyclus, bestaande uit: de programmabegroting 2019 West Betuwe, de jaarrekeningen 2018 van de voormalige gemeenten Gerdermalsen, Neerijnen en Lingewaal, de 1e bestuursrapportage 2019(voorjaarsnota), de perspectievennota 2020, de (meerjaren-) begroting 2020-2023, de 2e bestuursrapportage 2019 (najaarsnota) en de 3e bestuursrapportage 2019 (decemberwijziging).

Agendapunten (8)

Documenten (58)

meer minder