Kernenbeleid West Betuwe

In het plan van aanpak kerngericht werken (september 2019) heeft het college besloten om in 2 jaar tijd (2020 en 2021) een kernagenda voor elk van de 26 kernen op te stellen. Een kernagenda is de vervolgstap van het Bidbook en geeft de plannen vanuit de inwoners en vanuit de gemeente weer. Voor de uitvoering van de plannen wordt een uitvoeringsagenda opgesteld en worden dorpendeals ontwikkeld en afgesloten met alle kernen. We streven naar kernen waar het goed wonen, leven en werken is. Waar sprake is van een gezonde sociale basis en van een vitale gemeenschap.

Tijdlijn