Omgevingsvisie - Omgevingswet

De Omgevingswet (hierna te noemen OW) heeft impact op (vrijwel) alle wet- en regelgeving over de fysieke leefomgeving. De invoering van de OW is zo omvangrijk dat ook wel wordt gesproken over de grootste wetgevingsoperatie sinds de invoering van de Grondwet. De OW geeft veel ruimte voor lokale beleidskeuzes.

De Omgevingsvisie (hierna te noemen OV) is een gemeentelijk instrument in het kader van de OW. De OV is bedoeld om de hoofdlijnen van het beleid m.b.t. de fysieke leefomgeving vast te stellen. De visie geeft weer waar de gemeente voor staat en heeft een zelfbindend karakter. De OV bevat geen regels die juridisch bindend zijn voor inwoners en/of organisaties.

De laatste berichtgevingen vanuit het Ministerie wijzen op een invoeringsdatum voor de OW van 1 januari 2022.

Tijdlijn