Radartoren Defensie Herwijnen

Op de locatie Broekgraaf 1 te Herwijnen was tot juni 2012 een radartoren van de Luchtverkeersleiding Nederland gevestigd. Dit radarstation is verplaatst naar Schiphol. Inmiddels is de locatie Broekgraaf 1 aangekocht door het Rijksvastgoedbedrijf namens het Ministerie van Defensie, die voornemens is om hier een nieuwe militaire radarinstallatie te bouwen, waarmee een landelijke radardekking wordt bereikt.

Agendapunten (2)

Documenten (50)

meer minder