Dijkversterking Gorinchem - Waardenburg (GoWa)

In de Waterwet (art. 2.12) is verankerd dat waterkeringen elke 12 jaar worden getoetst. De veiligheidsnorm waaraan de waterkering tussen Gorinchem en Waardenburg moet voldoen, is eveneens vastgelegd in de Waterwet. Het bestaande dijklichaam is gebaseerd op een veiligheidsnorm uit de jaren zestig. In januari 2017 is een nieuwe veiligheidsnorm van kracht geworden. De dijk tussen Gorinchem en Waardenburg moet worden versterkt om aan deze nieuwe veiligheidsnorm te voldoen. Deze dijkversterking is aangemerkt als een van de meest urgente dijkversterkingen in Nederland.

De dijkversterkingsopgave Gorinchem - Waardenburg strekt zich uit over het grondgebied van de gemeenten Gorinchem en West Betuwe. Voor beide gemeenten is een eigen bestemmingsplan opgesteld. Uitvoering van de maatregelen die zijn opgenomen in het Projectplan Waterwet passen niet (volledig) in de geldende bestemmingsplannen.

Tijdlijn