Sanering grondwatervervuiling Golfbaan The Dutch te Spijk

In mei 2018 heeft Sent One b.v. namens The Dutch een omgevingsvergunning gekregen voor de aanleg van een golfbaan met geluidswal ten zuiden van de Haarweg te Spijk. Bij de aanleg van die geluidwal wordt gebruik gemaakt van een niet-vormgegeven bouwstof, te weten LD-staalslakken. Op 21 maart 2019 heeft de Omgevingsdienst Rivierenland de resultaten van een onderzoek van het oppervlaktewater door Waterschap Rivierenland ontvangen. Uit dit onderzoek is gebleken dat het water afkomstig van de staalslakken afstroomt naar het oppervlaktewater. Dit water bleek sterk verontreinigd. De ODR heeft daaropvolgend namens het college van B&W van de gemeente West Betuwe de aanlegwerkzaamheden onder bestuursdwang stil gelegd. De kosten die gemaakt worden voor alle handelingen om de vervuiling te saneren en het ophogen en inpakken van de staalslakken komen geheel voor rekening van Sent One en The Dutch.

Tijdlijn