Verbreding + MIRT-verkenning A2

De A2 dreigt tussen de knooppunten Deil en Vught uit te groeien tot een van de grootste filieknelpunten van Nederland. Om dit op te lossen is het programma A2 in het leven geroepen. Dit programma wordt uitgevoerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Rijkswatersstaat (RWS), de Provincies Glderland en Noord-Brabant, de gemeente 's Hertogenbosch en Regio Rivierenland.

De MIRT-verkenning richt zich op de structurele, lange termijn oplossingen. In de MER-procedure worden de milieueffecten van de kansrijke alternatieven onderzocht. De inwoners van West Betuwe ondervinden dagelijks de gevolgen van de stagnerende doorstroming van het verkeer op de A2. Het sluipverkeer door onze gemeente zorgt voor aantasting van de leefbaarheid en veiligheid in onze kernen (vooral Waardenburg en Beesd). Daarnaast krijgen de inwoners van Waardenburg ook te maken met de gevolgen van de verbreding van de A2.

Tijdlijn