Energietransitie - Regionale Energiestrategie (RES) Fruitdelta Rivierenland

Met de Regionale Energiestrategie (RES) streeft de regio naar een betaalbare duurzame energievoorziening die past binnen ons leef-, werk- en woongebied. Via goede communicatie met inwoners en bedrijven willen we eraan werken dat zij het opwekken van meer duurzame energie in de regio accepteren en er bij voorkeur ook mee instemmen. Er wordt gestreefd naar en positief proces voor alle betrokkenen. De Regionale Energiestrategie is een langjarig samenwerkingsproces met een gefaseerde aanpak.

Tijdlijn