Wonen - woonvisie West Betuwe

West Betuwe is een aantrekkelijke woongemeente, niet alleen voor de eigen inwoners maar ook voor woningzoekenden uit Rivierenland en andere regio's. Er is veel bedrijvigheid en er wordt flink gebouwd. De 26 dorpjes en kleine stadjes zijn dorps, ruim en groen en alle dagelijkse voorzieningen zijn binnen de gemeente beschikbaar. Met de woonvisie geven we aan HOE West Betuwe de komende 10 jaar op trends wil inspelen en gelijktijdig daarbij een leefbare en groene gemeente te blijven voor alle doelgroepen. Een woningaanbod dat aansluit op de behoefte van de inwoners en dorpen waarin jong en oud naar tevredenheid wonen!

Tijdlijn