P&C-cyclus 2021

U vindt hier alle documenten die van toepassing zijn op de oordeelsvorming en de besluitvorming met betrekking tot de P&C-cyclus, bestaande uit: de jaarrekening 2020, de 1e bestuursrapportage 2021(voorjaarsnota), de perspectievennota 2022, de (meerjaren-) begroting 2022-2025, de 2e bestuursrapportage 2021 (najaarsnota) en 3e bestuursrapportage 2021 (decemberwijziging).

Agendapunten (0)

Geen agendapunten

Documenten (0)

Geen documenten