Radartoren Defensie Herwijnen

Op de locatie Broekgraaf 1 te Herwijnen was tot juni 2012 een radartoren van de Luchtverkeersleiding Nederland gevestigd. Dit radarstation is verplaatst naar Schiphol. Inmiddels is de locatie Broekgraaf 1 aangekocht door het Rijksvastgoedbedrijf namens het Ministerie van Defensie, die voornemens is om hier een nieuwe militaire radarinstallatie te bouwen, waarmee een landelijke radardekking wordt bereikt.

Tijdlijn