Vergadersysteem

De coronacrisis heeft gevolgen voor de gemeente West Betuwe en de gemeenteraad. Hierdoor zijn er wijzigingen in de manier van vergaderen. Maar de gemeenteraad vindt het belangrijk om alle vergaderingen wel zoveel mogelijk door te laten gaan. Bekijk de laatste informatie rondom de gemeenteraad in coronatijd of hoe u kunt inspreken.

De raad van West Betuwe vergadert op dinsdagen. Maar niet elke dinsdag is hetzelfde. Het vergadersysteem is opgedeeld in vergaderrondes van 4 avonden:

  • Beeldvormende avond
  • Oordeelsvormende avond
  • Gebiedsgerichte avond
  • Besluitvormende avond

Beeldvorming

Tijdens de beeldvormende avonden krijgen de raadsleden meer informatie over een of meerdere onderwerpen die op de raadsagenda staan. Zo kunnen ze zich hierover, zoals de naam al voorspelt, een beeld vormen. Deze informatie nemen ze mee in de verdere vergaderronde en hun werk als raadslid.

Oordeelsvorming

In een oordeelsvormende voorronde komen (vaak meerdere) onderwerpen aan bod, waarover de raads- en burgerleden met elkaar in debat gaan. Aan het eind van de avond besluiten de fracties of een raadsstuk klaar is om naar de besluitvormende raad door te gaan. Er kunnen meerdere voorrondes tegelijk plaatsvinden.

Gebiedsgericht

De gemeenteraad vindt het belangrijk om dichter bij de inwoners, bedrijven en het gebied van de nieuwe gemeente West Betuwe te komen. De raadsleden trekken er daarom op gebiedsgerichte avonden op uit om op locatie meer te weten te komen over uiteenlopende onderwerpen.

Besluitvorming

De besluitvormende vergadering, oftewel de raadsvergadering, is het moment waarop besluiten worden genomen over de onderwerpen op de agenda. Dit zijn onder andere onderwerpen die al in de oordeelsvormende voorrondes zijn besproken. Tijdens deze vergadering zitten alle 31 raadsleden met elkaar om de tafel.

Live meeluisteren

De oordeelsvormende en besluitvormende avonden worden live uitgezonden en kunt u via de site van de gemeenteraad volgen. Ook na afloop kunt u alle vergaderingen terugluisteren.

Openbare toegang

Toegang is openbaar. Als inwoner mag u gewoon binnenlopen in de vergaderlocatie. Er is altijd wel iemand aanwezig die u de weg kan wijzen. De oordeelsvormende en besluitvormende avonden vinden grotendeels plaats in de raadszaal van het gemeentehuis in Geldermalsen. Tijdens de beeldvormende en gebiedsgerichte avonden gaat de raad zo veel mogelijk naar haar inwoners toe. Dat betekent bijvoorbeeld dat ze naar een van de 26 kernen van de gemeente West Betuwe komen om daar te vergaderen.