Vergadersysteem

Vergadersysteem van West Betuwe

De gemeenteraad van West Betuwe gebruikt een nieuw vergadersysteem. Dit systeem is verdeeld in cycli van vier dinsdagen:

  • Beeldvorming
  • Oordeelsvorming
  • Gebiedsgericht
  • Besluitvorming

De eerste dinsdag uit de cyclus is gericht op de beeldvorming van de raad over bepaalde onderwerpen. De 2e dinsdag vindt een oordeelsvormende vergadering plaats over onderwerpen op de agenda. Op de 3e dinsdag is ruimte voor gebiedsgerichte activiteiten en komt de raad naar de inwoners, bedrijven en instellingen van de gemeente toe. Op de 4e dinsdag worden besluiten genomen in de Gemeenteraad.

1e dinsdag: Beeldvormende avond

Een beeldvormende avond wordt vaak voorafgegaan door het raadspreekuur. Hierin kunnen inwoners van de gemeente aandacht vragen voor onderwerpen die (nog) niet op de agenda van de politieke avond staan. Het raadspreekuur begint om 20.00 uur en wordt direct gevolgd door de beeldvormende vergadering(en) - die ook wel voorrondes worden genoemd - van de avond.

De beeldvormende vergaderingen hebben als doel om de gemeenteraad informatie te geven over bepaalde onderwerpen, waardoor ze goed voorbereid een besluit kunnen nemen in de raadsvergadering op de 4e dinsdag van de cyclus. Tijdens deze avonden zitten van elke fractie 1 of 2 leden de tafel. Er zijn twee soorten beeldvormende vergaderingen:

  1. Ontmoetingsbijeenkomst: Hierin gaat de gemeenteraad het gesprek aan met bijvoorbeeld inwoners, verenigingen en organisaties uit de gemeente om informatie te verzamelen over een bepaald onderwerp. Zij worden uitgenodigd om bij de raad aan tafel te komen zitten en mee te praten.

  2. Informatiebijeenkomst: Hierin staat ook het verkrijgen van informatie over een bepaald onderwerp centraal. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door een presentatie van een van de ambtenaren.

2e dinsdag: Oordeelsvormende avond

Tijdens deze avond kunnen een of meerdere voorrondes (tegelijk) plaatsvinden. Hierin wisselen fracties standpunten uit over verschillende onderwerpen, waaronder de onderwerpen die de week ervoor tijdens de beeldvormende voorronde(s) zijn besproken. Hiermee bereiden de raadsleden zich voor op de besluitvorming in de raadsvergadering later in de maand. Tijdens de oordeelsvormende avond zitten van elke fractie ook 1 of 2 leden aan tafel.

3e dinsdag: Gebiedsgerichte avond

De gemeenteraad vindt het belangrijk om dichter bij de inwoners, bedrijven en het gebied van de nieuwe gemeente West Betuwe te komen. De raadsleden trekken er daarom op deze gebiedsgerichte avonden op uit om op locatie meer te weten te komen over bepaalde onderwerpen. Deze onderwerpen kunnen los staan van de andere politieke avonden in de cyclus.

4e dinsdag: Besluitvormende avond / De raadsvergadering

Tijdens de raadsvergadering zitten alle 31 leden van de gemeenteraad met elkaar aan tafel om besluiten te nemen over vooraf bepaalde onderwerpen.

Komt u ook langs?

De vergaderingen zijn openbaar (tenzij anders aangegeven), dus u bent altijd welkom om langs te komen! Wilt u over een bepaald onderwerp inspreken? Lees snel verder hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.