Vergaderschema raad

Vergaderschema raad West Betuwe 2022

In dit overzicht vindt u alle vergaderingen van de gemeenteraad van de gemeente West Betuwe in 2022. Of bekijk de PDF-versie (niet toegankelijk).

De gemeenteraad vergadert volgens de BOB-vergaderstructuur. Elke maand zijn er beeldvormende (B), oordeelsvormende (O) en besluitvormende (B) vergaderingen. Aangevuld met vergaderingen van het Presidium, informatiebijeenkomsten van het college en gebiedsgericht ontmoeten. Alleen in de maanden juli en augustus zijn er minder vergaderingen, omdat het dan zomerreces is.  

De vergaderingen van de raad starten altijd om 20.00 uur, tenzij anders aangegeven. Beeldvorming en gebiedsgericht ontmoeten vindt plaats op verschillende locaties in de gemeente, zoals dorpshuizen. Dit geldt ook voor het Presidium en informatiebijeenkomsten van het college. Oordeelsvorming vindt plaats in Scholengemeenschap Lingeborgh in Geldermalsen en in MFC De Pluk in Geldermalsen. De raadsvergaderingen zijn altijd in Scholengemeenschap Lingeborgh.

Januari-vergadercyclus

Maandag 13 december – Presidium/Agendacommissie
Dinsdag 11 januari – Beeldvorming
Dinsdag 18 januari – Oordeelsvorming
Dinsdag 25 januari – Gebiedsgericht ontmoeten
Dinsdag 1 februari – Besluitvorming/Raadsvergadering

Februari-vergadercyclus

Maandag 17 januari – Presidium/Agendacommissie
Maandag 31 januari – Beeldvorming
Dinsdag 8 februari – Oordeelsvorming
Dinsdag 15 februari – Gebiedsgericht ontmoeten
Dinsdag 22 februari – Besluitvorming/Raadsvergadering

Maart-vergadercyclus

Maandag 14 februari – Presidium/Agendacommissie
Dinsdag 1 maart – Beeldvorming
Dinsdag 8 maart – Oordeelsvorming
Dinsdag 22 maart – Raadsvergadering
Dinsdag 29 maart – Raadsvergadering afscheid oude raad
Woensdag 30 maart – Raadsvergadering installatie nieuwe raad

April-vergadercyclus

Maandag 21 maart – Presidium/Agendacommissie
Dinsdag 5 april – Beeldvorming
Dinsdag 12 april – Oordeelsvorming
Dinsdag 19 april – Gebiedsgericht ontmoeten
Dinsdag 26 april – Besluitvorming/Raadsvergadering

Mei-vergadercyclus

Dinsdag 19 april – Presidium/Agendacommissie
Dinsdag 10 mei – Beeldvorming
Dinsdag 17 mei – Oordeelsvorming
Dinsdag 24 mei – Gebiedsgericht ontmoeten
Dinsdag 31 mei – Besluitvorming/Raadsvergadering

Juni-vergadercyclus

Maandag 23 mei – Presidium/Agendacommissie
Dinsdag 7 juni – Beeldvorming
Dinsdag 14 juni – Oordeelsvorming
Dinsdag 21 juni – Raadsvergadering P&C-cyclus Verbonden Partijen
Woensdag 22 juni – informatiebijeenkomst college 
Dinsdag 28 juni – Besluitvorming/Raadsvergadering 

Juli en augustus

Maandag 27 juni - Presidium/Agendacommissie
Dinsdag 7 juli – Raadsvergadering Perspectiefnota (start 17.00 uur)

September-vergadercyclus

Maandag 22 augustus – Presidium/Agendacommissie
Dinsdag 6 september – Beeldvorming
Dinsdag 13 september – Oordeelsvorming
Dinsdag 20 september – Gebiedsgericht ontmoeten
Dinsdag 27 september – Besluitvorming/Raadsvergadering 

Oktober-vergadercyclus

Maandag 19 september – Presidium/Agendacommissie
Dinsdag 4 oktober – Beeldvorming
Dinsdag 11 oktober – Oordeelsvorming
Dinsdag 18 oktober – Gebiedsgericht ontmoeten
Woensdag 19 oktober – Informatiebijeenkomst college
Dinsdag 25 oktober – Besluitvorming/Raadsvergadering 

November-vergadercyclus

Maandag 17 oktober – Presidium/Agendacommissie
Dinsdag 1 november – Beeldvorming
Dinsdag 8 november – Raadsvergadering Begrotingsraad (start 17.00 uur)
Dinsdag 15 november – Oordeelsvorming
Dinsdag 22 november – Gebiedsgericht ontmoeten
Dinsdag 29 november – Besluitvorming/Raadsvergadering

December-vergadercyclus

Maandag 21 november – Presidium/Agendacommissie
Dinsdag 6 december – Beeldvorming
Dinsdag 13 december – Oordeelsvorming
Dinsdag 20 december – Besluitvorming/Raadsvergadering

Maandag 19 december – Presidium/Agendacommissie (voor januari-vergadercyclus 2023)