Vergaderschema raad

Vergaderschema raad West Betuwe 2022 en 2023

In dit overzicht vindt u alle vergaderingen van de gemeenteraad van de gemeente West Betuwe in 2022. Of bekijk de PDF-versie.

De gemeenteraad vergadert volgens de BOB-vergaderstructuur. Elke maand zijn er beeldvormende (B), oordeelsvormende (O) en besluitvormende (B) vergaderingen. Aangevuld met vergaderingen van het Presidium, informatiebijeenkomsten van het college en gebiedsgericht ontmoeten. Alleen in de maanden juli en augustus zijn er minder vergaderingen, omdat het dan zomerreces is.

De vergaderingen van de raad starten altijd om 20.00 uur, tenzij anders aangegeven. Beeldvorming en gebiedsgericht ontmoeten vindt plaats op verschillende locaties in de gemeente, zoals dorpshuizen. Dit geldt ook voor het Presidium en informatiebijeenkomsten van het college. Oordeelsvorming vindt plaats in de aula van de Lingeborgh in Geldermalsen (Laan van Leeuwenstein 2) en in de Brandweerzaal in Geldermalsen (Rijnstraat 20). De raadsvergaderingen zijn altijd in de Lingeborgh.

Het vergaderschema voor 2023 is ook al bekend. Bekijk het overzicht hieronder. Of bekijk de (niet toegankelijke) PDF-versie.

September 2022

 • Maandag 22 augustus – Presidium/Agendacommissie
 • Dinsdag 6 september – Beeldvorming
 • Dinsdag 13 september – Oordeelsvorming
 • Woensdag 14 september - Extra oordeelsvorming
 • Dinsdag 20 september – Gebiedsgericht ontmoeten
 • Dinsdag 27 september – Besluitvorming/Raadsvergadering 

Oktober 2022

 • Maandag 19 september – Presidium/Agendacommissie
 • Dinsdag 4 oktober – Beeldvorming
 • Dinsdag 11 oktober – Oordeelsvorming
 • Dinsdag 18 oktober – Gebiedsgericht ontmoeten
 • Woensdag 19 oktober – Informatiebijeenkomst college
 • Dinsdag 25 oktober – Besluitvorming/Raadsvergadering 

November 2022

 • Maandag 17 oktober – Presidium/Agendacommissie
 • Dinsdag 1 november – Beeldvorming
 • Dinsdag 8 november – Raadsvergadering Begrotingsraad (start 17.00 uur)
 • Dinsdag 15 november – Oordeelsvorming
 • Dinsdag 22 november – Gebiedsgericht ontmoeten
 • Dinsdag 29 november – Besluitvorming/Raadsvergadering

December 2022

 • Maandag 21 november – Presidium/Agendacommissie
 • Dinsdag 6 december – Beeldvorming
 • Dinsdag 13 december – Oordeelsvorming
 • Dinsdag 20 december – Besluitvorming/Raadsvergadering

Januari 2023

 • Maandag 19 december 2022 – Presidium/Agendacommissie
 • Dinsdag 10 januari – Beeldvorming
 • Dinsdag 17 januari – Oordeelsvorming
 • Dinsdag 24 januari – Gebiedsgericht ontmoeten
 • Dinsdag 31 januari – Besluitvorming/Raadsvergadering

Februari 2023

 • Maandag 16 januari – Presidium/Agendacommissie
 • Maandag 7 februari – Beeldvorming
 • Dinsdag 14 februari – Oordeelsvorming
 • Dinsdag 21 februari – Gebiedsgericht ontmoeten
 • Dinsdag 7 maart – Besluitvorming/Raadsvergadering

Maart 2023

 • Maandag 20 februari – Presidium/Agendacommissie
 • Donderdag 9 maart – Beeldvorming
 • Dinsdag 14 maart – Oordeelsvorming
 • Dinsdag 21 maart – Gebiedsgericht ontmoeten
 • Dinsdag 28 maart – Raadsvergadering

April 2023

 • Maandag 20 maart – Presidium/Agendacommissie
 • Dinsdag 4 april – Beeldvorming
 • Dinsdag 11 april – Oordeelsvorming
 • Dinsdag 18 april – Gebiedsgericht ontmoeten
 • Dinsdag 25 april – Besluitvorming/Raadsvergadering

Mei 2023

 • Maandag 17 april – Presidium/Agendacommissie
 • Dinsdag 9 mei – Beeldvorming
 • Zaterdag 13 mei – Raad on Tour
 • Dinsdag 16 mei – Oordeelsvorming
 • Dinsdag 23 mei – Gebiedsgericht ontmoeten
 • Dinsdag 30 mei – Besluitvorming/Raadsvergadering

Juni 2023

 • Maandag 22 mei – Presidium/Agendacommissie
 • Dinsdag 6 juni – Beeldvorming
 • Dinsdag 13 juni – Oordeelsvorming
 • Dinsdag 20 juni – Raadsvergadering Planning en Control-cyclus Verbonden Partijen
 • Woensdag 21 juni – informatiebijeenkomst college
 • Dinsdag 27 juni – Besluitvorming/Raadsvergadering

Juli en augustus 2023

 • Maandag 26 juni – Presidium/Agendacommissie
 • Donderdag 29 juni – Raadsvergadering Perspectiefnota (start 17.00 uur)

September 2023

 • Maandag 21 augustus – Presidium
 • Zaterdag 2 september – Raad on Tour
 • Dinsdag 5 september – Beeldvorming
 • Dinsdag 12 september – Oordeelsvorming
 • Dinsdag 19 september – Gebiedsgericht ontmoeten
 • Dinsdag 26 september – Besluitvorming/Raadsvergadering

Oktober 2023

 • Maandag 18 september – Presidium/Agendacommissie
 • Dinsdag 3 oktober – Beeldvorming
 • Dinsdag 10 oktober – Oordeelsvorming
 • Dinsdag 17 oktober – Gebiedsgericht ontmoeten
 • Woensdag 18 oktober – Informatiebijeenkomst college
 • Dinsdag 24 oktober – Besluitvorming/Raadsvergadering

November 2023

 • Maandag 16 oktober – Presidium/Agendacommissie
 • Dinsdag 7 november – Beeldvorming
 • Donderdag 9 november – Begrotingsraad
 • Dinsdag 14 november – Oordeelsvorming
 • Dinsdag 21 november – Gebiedsgericht ontmoeten
 • Dinsdag 28 november – Besluitvorming/Raadsvergadering

December 2023

 • Maandag 20 november – Presidium/Agendacommissie
 • Maandag 4 december – Beeldvorming
 • Dinsdag 12 december – Oordeelsvorming
 • Dinsdag 19 december – Besluitvorming/Raadsvergadering
 • Maandag 18 december – Presidium/Agendacommissie (januari cyclus 2024)