Presidium

In de gemeente West Betuwe is het presidium ook de agendacommissie. Een belangrijke taak van het presidium is daarom het vaststellen van de conceptagenda’s voor de voorronde- en raadsvergaderingen.

Het presidium vergadert 1 keer per maand, voorafgaand aan de vergadercyclus van de daaropvolgende maand. Deze vergadercyclus wordt in die vergadering besproken. Onder het tabblad ‘vergaderingen’ vindt u de vergaderdata van het presidium en de bijbehorende stukken terug.

Het presidium van de gemeente West Betuwe bestaat uit:

 • Henk de Man (fractievoorzitter DB)

 • Lourens van Bruchem (fractievoorzitter SGP)

 • Dittie van Zee (fractievoorzitter CDA)

 • Frank Broedelet (fractievoorzitter VVD)

 • Fred Temminck (fractievoorzitter CU)

 • Petra van Kuilenburg (fractievoorzitter LLBWB)

 • Gijsbert van de Water (fractievoorzitter VWB)

 • Rita Boer Rookhuiszen (raadslid D66)

 • Annet IJff (fractievoorzitter PvdA)

 • Andrea Zierleyn (fractievoorzitter GL)

 • Jos van Maanen (voorzitter)

 • Servaas Stoop (burgemeester)

 • Koen Steenbergen (plaatsvervangend griffier)