Presidium

In de gemeente West Betuwe is het presidium ook de agendacommissie. Een belangrijke taak van het presidium is daarom het vaststellen van de conceptagenda’s voor de voorronde- en raadsvergaderingen.

Het presidium vergadert 1 keer per maand, voorafgaand aan de vergadercyclus van de daaropvolgende maand. Deze vergadercyclus wordt in die vergadering besproken. Onder het tabblad ‘vergaderingen’ vindt u de vergaderdata van het presidium en de bijbehorende stukken terug.

Het presidium van de gemeente West Betuwe bestaat uit:

 • Henk de Man (fractievoorzitter DB)
 • Lourens van Bruchem (fractievoorzitter SGP)
 • Dittie van Zee (fractievoorzitter CDA)
 • Frank Broedelet (fractievoorzitter VVD)
 • Fred Temminck (fractievoorzitter CU)
 • Petra van Kuilenburg (fractievoorzitter LLBWB)
 • Gijsbert van de Water (fractievoorzitter VWB)
 • Rita Boer Rookhuiszen (raadslid D66)
 • Richard Hoogveld (fractievoorzitter PvdA)
 • Andrea Zierleyn (fractievoorzitter GL)
 • Jos van Maanen (voorzitter)
 • Servaas Stoop (burgemeester)
 • Hans van der Graaff (griffier)