Wil Kosterman

Naam: Wil Kosterman

Wethouder, College
bestuurssecretariaat@westbetuwe.nl
Wethouder Actief sinds 28 nov. 2023 Bekijk pagina

Algemeen

Nevenfuncties

Tijdelijke vervanger van wethouder Rutger van Stappershoef

Politieke partij: Dorpsbelangen
4e loco-burgemeester

Portefeuille

 • Leefbaarheid
 • Kerngericht werken
 • Economische Zaken
 • Recreatie & Toerisme
 • Gebiedsmarketing  
 • Sport & Bewegen
 • Kunst, Cultuur en Cultuureducatie
 • Cultuurhistorie, archeologie en monumenten
 • Vergunningverlening APV (collegebevoegdheid)
 • Evenementen en horeca
 • Communicatie
 • Multifunctionele centra en dorpshuizen
 • Bibliotheekwerk
 • Vastgoed (inclusief accommodatiebeleid, huurbeleid en verduurzaming)  
 • Vrijwilligers & Verenigingsleven  
 • Jeugd & Jongeren (participatie en preventie) 
 • Subsidiebeleid

Nevenfuncties uit hoofde van het gemeentebestuur

 • Algemeen bestuurslid Recreatieschap Neder-Rijn, Lek en Waal
 • Algemeen bestuurslid Natuur- en Recreatieschap Lingegebied
 • Algemeen bestuurslid en Dagelijks bestuur RAR (Regionaal archief Rivierenland)
 • Algemeen bestuurslid en Dagelijks bestuur Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland
 • Bestuurslid Vestigingsdriehoek
 • Bestuurslid Molenstichting voor het Gelders Rivierengebied
 • Bestuurslid stichting HUB Rivierenland
 • Voorzitter Pact van Loevestein

Functie historie

Heden

 • Actief sinds 28 nov. 2023 Wethouder, College
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens