Ric van Zee

Naam: Ric van Zee

Burgerlid VVD, VVD
ric.van.zee@gemeenteraad.westbetuwe.nl
Burgerlid VVD Actief sinds 15 jan. 2019 Bekijk pagina

Algemeen

Even voorstellen

Mijn naam is (Mr. Drs.) Ric van Zee en ik ben burgerraadslid voor de VVD in West Betuwe.

Ik ben een geboren en getogen Heukelummer. Zelfstandig ondernemer in de financiële dienstverlening en aan- en verkoop Onroerend Goed. Zeer toegankelijk als het gaat om vragen van de inwoners. Mijn hobby’s zijn de natuur en ontwikkeling van natuur in brede zin. Zowel als genieter als ook actief beheerder van natuurgebieden en particulier landbouwgebied. Sinds 2001 ben ik werkzaam als zelfstandig ondernemer. Ik ben al lange tijd lid van de VVD en heb meer dan 20 jaar in het bestuur van VVD Lingewaal en West Betuwe gezeten. Daarnaast was ik raadslid voor de VVD in Lingewaal.

West Betuwe

West Betuwe bestaat uit vele kernen. Mijn focus ligt zeker op kleinere kernen van onze gemeente. Ik wil voor alle kernen zorgen voor een behoud van de leefbaarheid. Dit geldt voor zowel behoud van school, dorpshuis, openbaar vervoer en andere basisvoorzieningen. Daarnaast voldoende woonruimte voor de eigen inwoners. Van starter tot senioren wil ik dat er voor de inwoners van Heukelum en heel West Betuwe plaats is om te kunnen wonen, volgens hun eigen wensen. Hierin hebben we ook de hogere overheden hard nodig. Gemeenten lopen tegen contingenten aan van provincie en centrale overheid. Wij moeten zelf het initiatief nemen om voldoende woningbouw voor elke individuele kern te realiseren en niet alles vanzelfsprekend vinden wat ons wordt opgelegd door deze hogere overheden. Tot slot vind ik duurzaamheid belangrijk , persoonlijk, maar ook voor onze mooie gemeente. Ik denk dat de gemeente hierin een stimulerende factor kan zijn voor haar inwoners en dat iedereen hieraan zijn of haar steentje kan bijdragen.

Vrijheid

Wat ik belangrijk vind is vrijheid. Tevens een van de standpunten van de VVD. Vrijheid van mensen in geloof, denken en doen. Natuurlijk wel binnen de grenzen als je het mij vraagt. Kwaliteiten van mensen stimuleren, zodat ze ook in hun eigen leefomgeving zo goed en prettig mogelijk functioneren. Volgens mij kan een gemeente hier haar bijdrage aan leveren en daarnaast de sociale betrokkenheid van haar inwoners stimuleren.

Dienstbare gemeente

Ik ben van mening dat de gemeente er is voor haar inwoners en niet andersom. Vooraf de inwoners betrekken en meningen in een vroeg stadium integreren in de plannen in plaats van opleggen van een wil. Om deze reden vind ik het van belang dat er een lange termijnvisie waarin alle kernen worden meegenomen. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld het Bidbook en het manifest van Lingewaal etc, etc . Hierin staat verwoord wat de toekomstvisie van de inwoners van onze gemeente is en wat zij belangrijk vinden. Daarnaast vind ik het waardevol om initiatieven waar mogelijk te stimuleren binnen deze lange termijnvisie. Goede leefbaarheid voor alle kernen stimuleren voor inwoners en zorgdragen voor een goed ondernemers- klimaat, van agrariër tot industrie. Geen willekeur, maar gelijke kansen voor eenieder vind ik van belang, om zo vooruitgang te stimuleren.

Nevenfuncties

Naast mijn werk als burgerlid ben ik:

  • Directeur Van Zee Assurantien en Vastgoed (betaald)
  • Penningmeester VVD West Betuwe (onbetaald)

Functie historie

Heden

  • Actief sinds 15 jan. 2019 Burgerlid VVD, VVD
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens