Piet Jan den Dikken

Wethouder Actief sinds 26 mrt. 2024 Bekijk pagina

Algemeen

Nevenfuncties

Politieke partij: ChristenUnie
3e loco-burgemeester

Portefeuille

 • Financiën
 • Planning & control
 • Risicomanagement en toezicht grondexploitatie
 • Bedrijfsvoering, inclusief personeel en organisatie, ICT en facilitair bedrijf
 • Dienstverlening
 • Onderwijs en onderwijshuisvesting
 • Peuterspeelzaalwerk en kinderopvang

Nevenfuncties uit hoofde van het gemeentebestuur

 • Algemeen bestuurslid en Dagelijks bestuurslid BSR
 • Lid van bestuur Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe
 • Commissaris AVRI Realisatie B.V.
 • Alliander N.V.
 • Vitens N.V.
 • NUVAL (platform aandeelhouders Alliander en Vitens)
 • Stedin N.V.
 • BNG N.V.
 • Stichting openbaar onderwijs Alblasserwaard en Vijfheerenlanden
 • Voorzitter/bestuurder Lokaal Overleg Vakbonden (LO)

Functie historie

Heden

 • Actief sinds 26 mrt. 2024 Wethouder, College

2024

 • 30 mrt. 2022 - 26 mrt. 2024 Burgerlid ChristenUnie, ChristenUnie
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens