Jan de Geus

Wethouder Actief sinds 26 apr. 2022 Bekijk pagina

Algemeen

Nevenfuncties

Politieke partij: D66
2e loco-burgemeester

Portefeuille

 • Jeugdzorg & WMO
 • Verslavingszorg & Beschermd wonen
 • Volksgezondheid / GGD
 • Sociale zaken & werkgelegenheid
 • Participatiewet en arbeidsmarkt
 • Armoedebeleid
 • Huisvesting statushouders en arbeidsmigranten
 • Diversiteit, Inclusie en toegankelijkheid
 • Inburgering, integratie en emancipatie
 • Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Huidige nevenfuncties

Nevenfuncties uit hoofde van ambt

 • AB lid Werkzaak
 • AB lid GGD-GZ

Functie historie

Heden

 • Actief sinds 26 apr. 2022 Wethouder, College

2022

 • 21 apr. 2020 - 26 apr. 2022 Voorrondevoorzitter, D66
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens