Jacoline Hartman

Naam: Jacoline Hartman

Wethouder, College
bestuurssecretariaat@westbetuwe.nl
Wethouder Actief sinds 26 apr. 2022 Bekijk pagina

Algemeen

Nevenfuncties

Politieke partij: Dorpsbelangen
1e loco-burgemeester

Portefeuille

 • Ruimtelijke Ordening, inclusief Welstand
 • Ruimtelijk beheer
 • Grondexploitatie en grondzaken
 • Vergunningverlening Omgevingswet
 • Wonen
 • Verkeer & Vervoer
 • Mobiliteit, inclusief Mirt (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) A2, A15 en OV

Huidige nevenfuncties

 • Eigenaar Hartman Consultancy (betaald)

Nevenfuncties uit hoofde van het gemeentebestuur

 • Algemeen bestuurslid Omgevingsdienst Rivierenland (ODR)
 • Lid Provinciale Raad voor Omgevingsbeleid (PRO)
 • Merwede-Lingelijn (M.L.L.) Beheer B.V.

Functie historie

Heden

 • Actief sinds 26 apr. 2022 Wethouder, College

2020

 • 01 jan. 2019 - 18 mei 2020 Wethouder, College
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens