Govert van Bezooijen

Naam: Govert van Bezooijen

Wethouder, College
bestuurssecretariaat@westbetuwe.nl
Wethouder Actief sinds 01 jan. 2019 Bekijk pagina

Algemeen

Nevenfuncties

Politieke partij: ChristenUnie
3e loco-burgemeester

Portefeuille

 • Financiën
 • Planning & control
 • Risicomanagement en toezicht grondexploitatie
 • Bedrijfsvoering, inclusief BWB (personeel en organisatie, ICT, facilitair bedrijf)
 • Dienstverlening
 • Onderwijs en onderwijshuisvesting
 • Peuterspeelzaalwerk en kinderopvang

Nevenfuncties uit hoofde van ambt

 • AB lid BSR
 • Lid van bestuur BWB
 • Commissaris AVRI Realisatie B.V.
 • Alliander N.V.
 • Vitens N.V.
 • NUVAL (platform aandeelhouders Alliander en Vitens)
 • Stedin N.V.
 • Eneco N.V.
 • BNG N.V.
 • Stichting openbaar onderwijs Alblasserwaard en Vijfheerenlanden
 • Voorzitter/bestuurder Lokaal Overleg Vakbonden (LO)

Functie historie

Heden

 • Actief sinds 01 jan. 2019 Wethouder, College
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens