dhr. Harry Keereweer

Let op: Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Naam: dhr. Harry Keereweer

bestuurssecretariaat@westbetuwe.nl

Algemeen

Nevenfuncties

 • Portefeuille
  • Openbare orde & integrale veiligheid
  • Toezicht & handhaving
  • Vergunningverlening APV en bijzondere wetten
  • AB lid VRGZ
  • Regionale samenwerking en regio Rivierenland FruitDelta
  • Crisisbeheersing & rampbestrijding
  • Klachtenbehandeling, WOB verzoeken en Integriteit
  • Algemene & Juridische Zaken, Communicatie en Kabinet;
  • Externe betrekkingen
 • Huidige nevenfuncties
  • Eigenaar van HKConsultancy
  • Voorzitter Stichting BodemSanering op in gebruik zijnde Bedrijfsterreinen (BSB) (onkostenvergoeding)
  • Vice voorzitter Stichting Beheer Vermogen Oud Burgeren (BVOB) (vrijwilligersvergoeding)
  • Voorzitter Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (onkostenvergoeding)
  • Voorzitter Stichting Regio Atelier (onbezoldigd)
  • Penningmeester Stichting Gelders Verzet in Druten (onbezoldigd)
 • Nevenfuncties uit hoofde van ambt
  • Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
  • Vice voorzitter Regio Rivierenland FruitDelta
 • Comité van aanbeveling
  • Bezoekerscentrum De Bastei in Nijmegen (onbezoldigd)

Functie historie

2019

 • 01 jan. 2019 - 22 nov. 2019 Burgemeester, College
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Stemmingen

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens