Raadvoorstellen en besluiten vanaf 01-01-2021

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2021

download

Exporteren naar

PDF Excel

RV2021-063 Locatieonderzoek woonwagenlocatie De Griend 3 documenten

RV2021-065 Detailhandelsbeleid West Betuwe 2 documenten

RV2021-066 Vaststelling bestemmingsplan Zuiderlingedijk 119 Spijkse Kweldijk ong. Spijk 5 documenten

RV2021-067 Vaststellen bestemmingsplan “Achterweg ong. Rumpt” 16 documenten

RV2021-068 Regioplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang 6 documenten

RV2021-069 Harmonisatie en actualisatie Bedrijventerreinenbeleid 3 documenten

RV2021-070 Harmonisatie en actualisatie Economische Visie 3 documenten

RV2021-071 Kredietaanvraag Gemeentewerf en provinciesteunpunt Rumpt 1 document

RV2021-053 Avri Jaarrekening 2020 en Begroting 2022 10 documenten

RV2021-054 GGD Gelderland-Zuid jaarrekening 2020 en begroting 2022 10 documenten

RV2021-055 ODR jaarrekening 2020 programmabegroting 2022 10 documenten

RV2021-056 RAR jaarstukken 2020 en begroting 2022 5 documenten

RV2021-057 Regio Rivierenland jaarstukken 2020 en begroting 2022 7 documenten

RV2021-058 BWB jaarstukken 2020 en begroting 2022 6 documenten

RV2021-059 VRGZ Jaarrekening 2020 en Begroting 2022 5 documenten

RV2021-060 BSR jaarstukken 2020 en begroting 2022 BSR 4 documenten

RV2021-061 UBR Jaarstukken 2020 en begroting 2022 8 documenten

RV2021-062 Zienswijze Jaarstukken 2020 en begroting 2022 GR Werkzaak 6 documenten

RV2021-037 Natuurbegraven 2 documenten

RV2021-038 Nota vastgoed 2021 3 documenten

RV2021-039 Adviesrecht Raad en participatieplicht onder de Omgevingswet 2 documenten

RV2021-040 Plan van Aanpak Omgevingsplan 2 documenten

RV2021-041 Definitief bod Regionale Energiestrategie 1.0 3 documenten

RV2021-042 Geluidbeleid West Betuwe 2 documenten

RV2021-043 Bestemmingsplan Boutensteinseweg te Enspijk 7 documenten

RV2021-044 Beleidsplan Huisvesting Arbeidsmigranten West Betuwe 2 documenten

RV2021-045 Vaststellen bestemmingsplan Tiel-Waardenburg 31 documenten

RV2021-046 Regionale Adaptatie Strategie en Samenwerkingsagenda 3 documenten

RV2021-049 Verkrijgen preferente aandelen Stedin 16 documenten

RV2021-064 Benoeming burgerlid GroenLinks 1 document