Raadsinformatienota’s vanaf 01-01-2021

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

2023/IN036-Gewijzigde-uitwerking-veerstoep-Herwijnen 1 document

2023/IN035-Voortgang-uitvoering-Inkoopstrategie-Wmo-Jeugd-2023 1 document

2023/IN034-Toekomstig-ruimtetekort-IKC-de-Plantage 1 document

2023/IN033 Kleine windturbines 5 documenten

2023/IN032 Actualisatie Regionaal Programma Werklocaties (RPW) 2 documenten

2023/IN031 Actief openbaar maken van de onderzoeksinformatie over de milieusituatie rondom geluidwal en golfbaan The Dutch in aanleg. 1 document

2023/IN030 Gastvrije Waaldijk en lokaal maatwerk fase 2 1 document

2023/IN029-Uitspraak- RvS-hoger-beroep-weigering-Drank-en-Horecavergunning-Club-Rodenburg 1 document

2023/IN028-Evaluatie-versterking-van-het-schoolmaatschappelijk-werk-op-het-primair-onderwijs 2 documenten

2023/IN027 Jaarplan onderwijsvisie 2023 2 documenten

2023/IN026 Plan van Aanpak Armoedebestrijding 2 documenten

2023/IN025 Update 2022 voorkomen voortijdig schoolverlaten (VSV) 2 documenten

2023/IN024-Eerste-evaluatie-Nationaal-Programma-Onderwijs-West-Betuwe 2 documenten

2023/IN021 Aanpak evenementenvergunningen 5 documenten

2023/IN023-beantwoording-artikel-50-vragen-LLB-golfbaan-Spijk 2 documenten

2023/IN022-Evaluatie-jaarwisseling-West Betuwe-2022-2023 2 documenten

2023/IN020-Woondeal-Rivierenland 4 documenten

2023/IN019-Kwartaalrapportages-verbonden-partijen-kwartaal-4-2022 1 document

2023/018 Beantwoording vragen LLB januari 2023 en voortgang aanleg glasvezel 3 documenten

2023/IN017 Intrekken beleidsregels energietoeslag 2023 1 document

2023/IN016 Stand van zaken diverse onderwerpen begraafplaatsen 4 documenten

2023/IN015-Stand-van-zaken-herstructurering-woonwagencentrum-De-Griend 1 document

2023/IN014 Aanpak opvang vluchtelingen 1 document

IN013-positionering-financiële-administratieve-en-beheerprocessen-West-Betuwe 1 document

2023/IN012 Toekomstig ruimtetekort Kindcentrum De Plantage 1 document

2023/IN011-Gastvrije-Waaldijk 1 document

2023/IN010 Gevolgen inflatie bij projecten aan provinciale wegen 1 document

2023/IN009 Actuele stand van zaken veerdiensten 1 document

2023/IN008 Advies van de Jongerenadviesraad (JAR) over verkeersveiligheid in West Betuwe 3 documenten

2023/IN007-Inzet-papierverenigingen-Avri 3 documenten