Overige vragen vanaf 01-01-2021

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2021

download

Exporteren naar

PDF Excel

20211020 Raadsvragen DB Avri Solar Crowdfunding 3 documenten

20211020 Technische vragen D66 over IN107 woningbouwprogrammering 1 document

20211019 Beantwoording vragen oordeelsvorming 12 oktober 2021, agendapunt Spijk, Spijkse Kweldijk 66 1 document

20211018 Technische vraag DB pre-mantelzorgwoningen 1 document

20211018 Technische vragen DB na beeldvorming omgevingsvisie 5 oktober 2021 1 document

20210721 Beantwoording vragen GL inzake samenwerkingsovereenkomst Gastvrije Waaldijk 2 documenten

20211012 Schriftelijke vraag GL bereikbaarheid en communicatie gemeente burgerinitiatieven 1 document

20211012 Technische vragen LLB over APV 1 document

20211012 Beantwoording vragen VVD inzake APV 2 documenten

20211008 Schriftelijke vragen LLB omgevingsvisie 1 document

20211004 Beantwoording toezeggingen vragen CDA en LLB krediet gemeentewerf OV 8 juni 2021 1 document

20210928 Beantwoording raadsvragen - diversen - Glasvezelnetwerk oordeelsvorming 14 en 15 september 2021 1 document

20210928 Technische vragen LLB Huisvesting statushouders West Betuwe 1 document

20210927 Reactie op Toezeggingen-Vragen uit Ov-2 15 09 2021 Agendapunt 5 TiWa 27 09 2021 1 document

20210924 LLB Vragen en opmerking concept zienswijze MIRT - A2 1 document

20210921 Beantwoording Raadsvraag OV1 op 14 september - GL - Participatiebeleid 1 document

20210921 Beantwoording raadsvragen OV1 op 14 september - Beleidsplan Schuldhulpverlening 1 document

20211012 Beantwoording technische vragen GL inzake bomenkap Heemtuin Geldermalsen 2 documenten

20210923 Beantwoording 20210920 Technische vragen GL nav brief D04 Vaststellen bestemmingsplan Boutensteinseweg 2 documenten

20211011 Beantwoording vragen CU inzake bomenbeheerplan 20211004 Aanvullende vragen CU inzake SV bomen en 20210917 Schriftelijke vragen ChristenUnie bomenbeheerplan 4 documenten

20210914 Technische vragen LLB over RV2021-093 Kadernota harmonisatie beweeg- en sportbeleid 2022-2026 + beantwoording 20210920 2 documenten

20210921 Beantwoording vragen LLB Radar te Herwijnen 2 documenten

20210923 Beantwoording 20210909 Vragen LLB openbaar groen onderhoud tbv rondvraag 28 september 2021 2 documenten

20210923 Beantwoording 20210910 Technische vraag CU over raadsvoorstel 2021-085 Vaststelling bestemmingsplan Rodenburgstraat en Laan van Crayestein 2 documenten

20210909 vragen fractie DB m.b.t. Laco + beantwoording 6 documenten

20210928 Beantwoording vragen D66 West Betuwe inzake woningbouwplannen 2 documenten

20210906 vragen CDA inzake kappen/rooien en onderhoud fruitbomen 2 documenten

20210915 Vragen DB inzake parkeeroverlast Weverstraat Ophemert 3 documenten

20210823 vragen LLB inzake voortgangsrapportage prgramma (T)huisvesting + beantwoording 20210908 2 documenten

20210819 Vragen bestemmingsplan Schakelstation-Werkschuur Neerijnen + beantwoording 1 document

20210917 Beantwoording vragen fractie LLB inzake spoorwegovergang te Waardenburg 3 documenten

20210803 Beantwoording Raadsvraag - SGP – Financiering extra taken begroting GGD-GZ 1 document

20210803 Schriftelijke vragen CDA over Jacobskruiskruid en bacterievuur + beantwoording 2 documenten

20210727 Vragen D66 aangaande het nachtelijk parkeren van treinen in Geldermalsen 3 documenten

20210715 Beantwoording raadsvragen 29 juni - CU - Vrachtwagenparkeerplaatsen 1 document

20210715 Beantwoording raadsvragen 29 juni - LLB SGP - Gemeentewerf Rumpt 1 document

20210715 Technische vragen CU treinen MerwedeLingelijn + beantwoording 4 documenten

20210715 Beantwoording schriftelijke vragen LLB evenementen 2 documenten

20210705 Technische vragen LLB betreft appartementen Molenstraat 16 te Ophemert 1 document

20210705 Vragen GroenLinks raadsvergadering 29 juni jl. bij agendapunt Ingekomen stukken 1 document

20210701 Beantwoording vragen GL locaties van de verzamelcontainers voor incontinentiemateriaal 1 document

20210701 Beantwoording vragen LLB in rondvraag raadsvergadering 26-05-2021 1 document

20210625 Beantwoording technische vraag DB RV 2021-062 Zienswijze Werkzaak Rivierenland 1 document

20210625 Memo + toelichting beantwoording technische vragen LLB locatieonderzoek woonwagenlocatie De Griend 2 documenten

20210625 Technische vragen GL Inzage stukken AVRI locaties voor verzamelcontainers incontinentiemateriaal 1 document

20210721 vragen GroenLinks inzake samenwerkingsovereenkomst Gastvrije Waaldijk 2 documenten

20210623 Statusupdate gevraagd LLB ingediende principeverzoek woningbouw Est 1 document

20210622 Technische vraag DB inzake debiteurensaldo informatiebijeenkomst 21 juni 1 document

20210623 Technische vraag D66 over incontinentie en medisch afval en beantwoording 2 documenten

20210621 Beantwoording toezeggingen OV 8 juni 2021 inzake bestemmingsplan Zuiderlingedijk 119 / Spijkse Kweldijk ong. te Spijk 1 document

20210709 Beantwoording vragen DB naar aanleiding van het weigeren van vergunning voor concert te Heesselt 2 documenten

20210616 Beantwoording vragen en toezeggingen Oordeelsvorming Bedrijventerreinbeleid d.d. 14 juni 2021 1 document

20210621 technische vraag plus vervolgvragen GL inzake bezuinigingsopties VRGZ 11 documenten

20210923 Beantwoording 20210920 Vervolg Vragen DB functiewijziging Bulkstraat 51 te Deil 5 documenten

20210615 Beantwoording raadsvraag OV1 op 8 juni - SGP - Cijfers beschermd wonen 2 documenten

20210615 Technische vragen CU bij beleid bedrijventerreinen 1 document

20210610 beantwoording raadsvragen diversen - verbonden partijen RAR en BSR 2 documenten

20210610 beantwoording vragen CU uit OV 8 juni 2021 inzake vaststelling bestemmingsplan “Achterweg ong. te Rumpt” 1 document

20210610 Vraag CU inzake jaarverslag klachtenregeling 1 document

20210609 Technische vragen LLB woonwagenlocatie 1 document

20210607 Vragen CU inzake detailhandelsvisie 5 documenten

20210607 Vragen DB inzake evenementenvergunningen 2 documenten

Beantwoording vragen CDA inzake zorgvilla Spijkse Kweldijk 4 documenten

20210603 Vraag CU inzake woonwagenlocatie De Griend en beantwoording 2 documenten

20210531 Technische vragen LLB inzake Renovatie Kapelstraat Ophemert en beantwoording 2 documenten

20210531 Vragen VVD inzake Betuwe Zorg 2 documenten

20210525 Vragen en beantwoording diverse fracties na vervolg oordeelsvormende vergadering 18 mei Huisvesting arbeidsmigranten 1 document

20210521 Beantwoording vragen fracties Boutensteinseweg Enspijk, agendapunt 5 op 11 mei OV2 1 document

20210521 Beantwoording vragen GL en DB Bestemmingsplan Dijkversterking OV2 op 11 mei 1 document

20210521 SGP vraag OV 18 mei Plan van Aanpak Omgevingsplan 1 document

20210520 Aanvullende vragen LLB inzake huisvesting arbeidsmigranten 2 documenten

20210520 Vragen DB inzake geluidscherm Tricht en beantwoording 20210628 2 documenten

20210518 Aanvullende schriftelijke vragen LLB na oordeelsvorming 11 mei Natuurlijk begraven en beantwoording 2 documenten

20210519 ontraden van amendement CDA bij RESbod 1.0 bij oordeelsvorming 11 mei 2021 1 document

20210519 Terugkoppeling klimaatadaptatie bij Voorstel tot vaststelling Beleidsplan Regionale Adaptie Strategie (RAS) ”Rivierenland klimaatbestendig – samen aan de slag” (wethouder Annet IJff); 1 document

20210518 Technische vragen CU rondom bestemmingsplan ivm volkstuinencomplex Geldermalsen 2 documenten

20210517 Vragen D66 nav uitvoeringsagenda bouwen aan sociale kracht en beantwoording 2 documenten

Naar aanleiding van rondvraag raad 29 april LLB: Gaten in Waalbandijk, tussen de Korfgraaf - Margrietstraat 1 document

20210415 Beantwoording rondvraag LLB raad 30-03-2021 inzake gaten in de weg Hellouw 1 document

20210520 beantwoording vragen oordeelsvorming 18-05-2021 velden zonnepanelen en woningsplitsing 1 document

20210520 beantwoording vragen oordeelsvorming natuurbegraven 18-05-2021 1 document

20210510 Vervolgvragen LLB Paviljoen Waalzicht en beantwoording 2 documenten

20210510 technische vragen SGP inzake TONK en beantwoording 20210531 2 documenten

20210511 Technische vragen en beantwoording D66 over de beleidsregels individuele bijzondere bijstand 2 documenten

20210405 Technische vragen LLB - arbeidsmigrantenbeleid 4 documenten

20210504 Beantwoording raadsvraag CDA - Snoei fruitbomen 1 document

20210506 Aanvullende vragen D66 inzake openbare toiletten 3 documenten

20210506 Technische vragen en beantwoording LLB inzake Vastgoedbeleid 2 documenten

20210428 technische vragen en beantwoording GL inzake RES 1.0. 2 documenten

20210423 Technische vragen DB m.b.t. ingekomen stukken raadsvergadering 29 april 2021 2 documenten

20210421 technische vragen en antwoorden CU inzake KP4 2 documenten

20210419 Beantwoording vragen beeldvormende vergadering 06-04-2021 inzake nieuwbouw gemeentewerf 1 document

20210419 Beantwoording vragen beeldvormende vergadering 06-04-2021 inzake organisatie 1 document

20210419 Vragen CU rondom ingekomen stukken coffeeshop 2 documenten

20210413 Aanvullende technische vragen en beantwoording CU ondersteuning mensen benadeeld door kinderopvangtoeslagaffaire 3 documenten

20210413 Technische vragen en beantwoording CU financiën wijziging GR Werkzaak 4 documenten

20210412 Vragen Dorpsbelangen West Betuwe inzake gemeentewerf 1 document

20210412 vragen fractie D66 inzake bestemmingsplan Welkoop Geldermalsen 2 documenten

20210408 beantwoording vragen LLB inzake straatverlichting 1 document

20210408 vragen CU inzake organisatie en gemeentewerf 1 document

20210406 Technische vraag en beantwoording CDA farmcamps Haaften 2 documenten

20210406 Technische vragen CDA over zorgwoning Spijkse Kweldijk 39b-41 Spijk 1 document

20210407 Vragen en beantwoording CDA en D66 inzake Werkzaak Rivierenland 5 documenten

20210329 Technische vragen VVD inzake beslagleggen bijstandontvangers 2 documenten

20210325 Beantwoording vraag D66 sociaal-medische indicatie kinderopvang 1 document

20210316 Technische vragen en beantwoording CU Voorstel tot vaststelling Integratie PFAS-beleid in bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer 2 documenten

20210322 Beantwoording vragen behandeling Partiële Herziening Bestemmingsplan de Plantage Zuidwest in de raadsvergadering van 02-03-2021 1 document

20210310 Beantwoording technische vragen VWB ophalen afval H Kuijkstraat 1 document

20210310 Technische vragen D66, CDA, CU en PvdA over klantgroep 4 2 documenten

20210301 Technische vragen en beantwoording Technische vragen D66 inzake Adviesraad Sociaal Domein 2 documenten

20210304 Beantwoording vraag VWB inzake Blankertseweg Meteren 2 documenten

20210304 Beantwoording vragen beeldvorming 2 februari 21 - Adaptatiestrategie 2 documenten

20210303 Beantwoording vragen CU inzake toeslagenaffaire 1 document

20210223 Technische vragen GL stavaza inplannen gesprekken speeltuinbeleid 2 documenten

20210302 Technische vragen en beantwoording LLB inzake Plantage-Zuid 2 documenten

20210301 Technische vragen en beantwoording D66 Adviesraad Sociaal Domein 2 documenten

20210225 vervolgvragen LLB inzake Paviljoen Tuil 2 documenten

20210225 vragen LLB inzake Kasteel Neerijnen 2 documenten

20210222 Beantwoording technische vragen SGP inzake 0-meting windmolens 1 document

20210222 Vragen LLB over de toekomst van het winkelpand Molenstraat 16 in Ophemert 2 documenten

20210218 Beantwoording vragen CU inzake verkeersveiligheid 1 document

20210218 Schriftelijke vragen LLB inzake Oscar Events 1 document

20210222 Schriftelijke vragen en beantwoording LLB n.a.v. oordeelsvormende vergadering 09-02-2021 inzake Uitbreiding Plantage 2 documenten

20210215 Beantwoording vragen D66 in de raadsvergadering 26-01-2021 inzake algoritmen 1 document

20210212 Technische vragen en antwoorden D66 inzake kerkenvisie 2 documenten

20210211 Beantwoording vragen gesteld in de raadsvergadering van 15-12-2020 door de fractie LLB 2 documenten

20210209 Beantwoording raadsvragen 26 januari SGP inzake Herbegraven 1 document

Technische vragen D66 inzake op te richten Stichting omgevingsfondsen West Betuwe agendapunt 5 oordeelsvorming 2 documenten

Vanuit de raadsvergadering van 26 januari stond er nog 1 vraag open over het Bestemmingsplan Haarweg 9-11 te Vuren van LLB. 1 document

20210201 Technische vragen D66 en beantwoording inzake verdeelstation Neerijnen 3 documenten

20210126 Technische vragen DB inzake motie Raden in Verzet 2 documenten

20210127 Technische vragen en beantwoording over door kinderopvangtoeslagaffaire getroffen ouders in West Betuwe 3 documenten

20210208 Technische vragen D66 en beantwoording nav IN155 stand van zaken Linge bereikbaar voor elke kern 3 documenten

20210121 Beantwoording technische vragen LLB m.b.t. B&W besluitenlijsten december 2020, Huis Neerijnen en vragen n.a.v. IN128 Voortgang vergunningaanvraag zonnepark The Dutch 1 document

20210120 Techniche vragen en beantwoording technische vragen DB vervuilingsgraad afval 2 documenten

20210118 Technische vragen en beantwoording DB nav persbericht meldingen aan gemeente via Avri app 1 document

20210115 Technische vraag en beantwoording CDA regelgeving sluiten pand na (ernstig) misdrijf 2 documenten

20210304 Technische (aanvullende) vragen en beantwoording CU inzake Klimaatadaptie 5 documenten

202120112 Beantwoording vragen CU dijkversterking GoWa 1 document

20210118 Technische vragen en beantwoording LLB oordeelsvorming 12-01-2021 raadsvoorstel Molenstraat 45 Ophemert 4 documenten

20210119 Technische vragen D66 en beantwoording werkzaamheden spooromgeving en Hooglandsche weg 2 documenten

20210204 Technische vragen en beantwoording GroenLinks inzake bijstandsfraude 2 documenten