Overige vragen vanaf 01-01-2021

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

20230921 Vragen CDA Koningin Julianaplantsoen & Koningin Wilhelminalaan, Waardenburg 1 document

20230918-Beantwoording-vragen-SGP-en-GL-RV2023-083-bestemmingsplan-Koningin-Julianaplantsoen-en-Koningin-Wilhelminalaan-Waardenburg 2 documenten

20230918 beantwoording vragen SGP en LLB RV2023-078 verbranden hout in de open lucht in West Betuwe 1 document

20230914-Vragen-LLB-RV-GR-Werkzaak 1 document

20230913-Beantwoording-vragen-SGP-aanvraag-vergunning-aanplanten-bos 17 documenten

20230907-Beantwoording-Vragen-VVD-de-Steendert 2 documenten

20230901-Vragen-VVD-Artikel-centrumlocaties-Haaften 1 document

20230901-Beantwoording-vragen-SGP-ontwikkeling-skaeve-huse 2 documenten

20230821-Beantwoording-vragen-beeldvorming-meekoppelkansen-TiWa-6-juni-2023 1 document

20230814-beantwoording-vragen-GL-vervolgvragen-aanvliegroute 2 documenten

20230804-Vragen-VVD-Carpoolplaatsen-Enspijk 1 document

20230731-Vragen-VVD-woningbouw-Haaften 1 document

20230731-Vragen-SGP-sociale-huurwoningen-Rhenoy 1 document

20230717 Beantwoording toezegging kwetsbare spoedzoekers 1 document

20230713-vragen-LLB-aanvullend-beleid-laadpalen-west-betuwe 1 document

20230713-Beantwoording-Vragen-CDA-aanbesteding-zorg 2 documenten

20230706-Beantwoording-vragen-Veren 1 document

20230704-beantwoording-vragen-DB-technieken-brandbestrijding 2 documenten

20230704-beantwoording-Vragen-CU-bestemmingsplan-Buitengebied-2022 2 documenten

20230629-Beantwoording-Vragen-LLB-Molenblok-Varik 2 documenten

20230628-vragen-groenlinks-natuurpercelen-zeek-hellouw 1 document

20230628-Beantwoording-Raadsvragen-Conceptjaarrekening-2022-en-1e-bestuursrapportage-2023-en-perspectiefnota-2024 4 documenten

20230627-Beantwoording-vragen-Inrichten-van-VTH-taken-rondom-bouwen 1 document

20230627-Beantwoording-vragen-D66-over-UBR-tijdens-raadsvergadering 1 document

20230626-Vragen-VVD-IN056-woningbouw-Hellouw 1 document

20230626-Beantwoording-vragen-DB-evaluatie-APV 2 documenten

20230623-Beantwoording-VVD-over-milieuproblematiek-Spijk-golfbaan-The-Dutch 3 documenten

20230623-beantwoording-Vragen-SGP-IN057-Kleine-windturbines 2 documenten

20230623-Beantwoording-vragen-CU-na-oordeelsvorming-14-06-2023-Groeneweg 2 documenten

20230622-beantwoording-vragen-LLB-na-oordeelsvorming-14-juni-2023-beleidsplan-licht 2 documenten

20230622-beantwoording-vragen-CU-na-oordeelsvorming-14-06-2023-beleidsplan-licht 2 documenten

20230620-Beantwoording-Vragen-GL-inburgering 2 documenten

20230620-beantwoording-vragen-DB-jaarrekening-BWB 2 documenten

20230620-beantwoording-vragen-DB-GR-Regio-Rivierenland 1 document

20230619-Vragen-GL-Publieke-taak-aanpak-milieuprobleem-gebiedsontwikkeling 1 document

20230619-Beantwoording-Vragen-VVD-Begroting-GGD-en-Werkzaak 2 documenten

20230619-Beantwoording-vragen-SGP-publicatie-voorgenomen-verkopen-onroerend-goed 2 documenten

20230616-Beantwoording-vragen-DB-Jaarrekening-2022-Regionaal-Archief-Rivierenland 3 documenten

20230615-Beantwoording-vragen-DB-Jaarrekening-2022-Belastingsamenwerking-Rivierenland 2 documenten

20230614-Beantwoording-vragen-GL-dorpsraden-en-kerngericht-werken 2 documenten

20230614-Beantwoording-Vragen-CDA-woningbouw-Deil 2 documenten

20230609-Beantwoording-vragen-GL-aftreden-dorpsraad 1 document

20230606-beantwoording-vraag-CU-bomen-Asperen-Acquoy 1 document

20230606 beantwoording-vragen-GL-plannen-vierde-aanvliegroute-schiphol 3 documenten

20230605-Beantwoording-vragen-D66-programmaplan-duurzaamheid 4 documenten

20230601-Beantwoording-vragen-GL-klankbordgroep-Deil 2 documenten

20230601-Beantwoording-vragen-DB-Jaarrekening-en-begroting-2022-Regio-Rivierenland 2 documenten

20230530-Beantwoording-vragen-VWB-informatie-bestemmingsplan-Raadhuisplein-1-3-Asperen 1 document

20230525-vragen-DB-Jaarrekening-2022-ODR 1 document

20230524-vragen-Raadhuisplein-1-3-Asperen 1 document

20230523-Beantwoording-vragen-D66-gezamenlijke-visie-windturbines 4 documenten

20230522-Beantwoording-vragen-door-AB-BSR-DB-reactie-brief-bsr 6 documenten

20230512-Beantwoording-vragen-VVD-golfbaan-Spijk 2 documenten

20230512-Beantwoording-Vragen-CU-betreffende-plannen-oude-gemeentehuis-en-villa-in-Asperen 2 documenten

20230509-Beantwoording-vragen-DB-APV 2 documenten

20230503-Beantwoording-Vragen-CU-aanplakborden 2 documenten

20230425-beantwoording-rondvraag-vragen-LLB-inzake-westelijke-ontsluitingsweg-tiel-tijdens-raadsvergadering-7-maart-2023 1 document

20230424-beantwoording-vragen-LLB-tijdens-rondvraag-raadsvergadering-28-maart-2023-inzake-onteigening-bij-dijkversterking-Tiel-Waardenburg 1 document

20230424-beantwoording-vragen-Lingebos-en-de-uitbreiding-van-Camping-De-Lievelinge 2 documenten

20230421-Beantwoording-vragen-VVD-4-5-mei-herdenking-en-viering 2 documenten

20230421-Beantwoording-vragen-DB-over-integraal-veiligheidsplan 2 documenten

20230419-Beantwoording-vragen-VVD-theetuinenbeleid 2 documenten

20230419-Beantwoording-vragen-VVD-Openingstijden-theetuin 2 documenten

20230418-Beantwoording-vragen-VWB-vrijwilligers-stembureaus 2 documenten

20230413-Beantwoording-vragen-LLB-rooien-bomen-sonsbrug 1 document

20230413-Beantwoording-vragen-CU-werkwijze-aanplakborden-verkiezingsborden 2 documenten

20230412-Beantwoording-toezeggingen-oude-lijst-woningbouwprojecten 1 document

20230411Beantwoording-vragen-GL-gastvrije-Waaldijk 2 documenten

20230404 beantwoording vragen DB over overleg regio rivierenland 2 documenten

20230404 beantwoording Vragen DB over het BSR 2 documenten

20230330-beantwoording-vragen-VVD-woningbouw-Beesd 2 documenten

20230328 vragen VWB Verlichting, jongeren adviesraad 1 document

20230328 Beantwoording van de vragen warmtetransitie in de oordeelsvormende vergadering van 14 maart 2023 1 document

20230327-Beantwoording-vragen-CDA-verblijf van de Oekraïners in de brandweerkazerne van Herwijnen 2 documenten

20230321-beantwoording-vragen-treinverbinding-van-Qbuzz-tussen-Geldermalsen-en-Gorinchem 2 documenten

20230317-Beantwoording-vragen-fracties-LOP-OV-14-03-2023 1 document

20230314 Beantwoording vragen van de fractie VVD n.a.v. inspreker in de raadsvergadering van 31 januari 2023 inzake woningbouw Haaften 2 documenten

20230313-beantwoording-vragen-VVD-landschapsontwikkelingsplan 2 documenten

20230313-Beantwoording-LLB-informatienota-evaluatie-jaarwisseling 2022/2023 2 documenten

20230309-beantwoording-vragen-LLB-bomenkap-Buurmalsen 1 document

20230307-beantwoording-vragen-VVD-kernenvisie-Heukelum 2 documenten

20230223-beantwoording-vragen-GL-Kaderbrief-Werkzaak-en-Kaderbrief-RAR 1 document

20230221 Beantwoording vragen DB zienswijze kaderbrief 2024 Regionaal Archief Rivierenland 1 document

20230220-Beantwoording-Vragen-DB-kadernota-2024-UBR 2 documenten

20230220-Beantwoording-vragen-CDA-schoonmaak-gymzaal-vuren 2 documenten

20230220-Beantwoording-vraag-GL-aan-wethouder-ingekomen-stukken-WOO-en-handhavingsverzoek-Gastvrije-Waaldijk 4 documenten

20230216-beantwoording-vragen-GL-kindstop-IKC-de-plantage 2 documenten

20230214-beantwoording-vragen-CDA-zienswijze-Veiligheidsraad-regio 2 documenten

20230213-vragen-CDA-gevaarlijke-verkeerssituatie-Vuren 1 document

20230213-beantwoording-vragen-DB-IN007 Bijlage AB 16-02-2023 Avri papierinzameling 2 documenten

20230208 beantwoording vragen GroenLinks en PvdA warmtetransitie 2 documenten

20230207-beantwoording-vragen-GL-VaVo 2 documenten

20230207-beantwoording-vragen CDA inzake AED's en huisvesting diverse verenigingen 2 documenten

20230131-beantwoording-vragen-CDA-bestemmingsplan-Fruitmasters 2 documenten

20230131 beantwoording vragen VVD inzake Gastvrije Waaldijk (in raad 25 oktober 2022) 1 document

20230125-beantwoordingvragen-uit-Oordeelsvormende-vergadering-17-01-2023 2 documenten

20230123-beantwoording- vragen VVD de Steendert 2 documenten

20230118 beantwoording vragen CU inzake Bestemmingsplan binnenterrein Fruitmasters 2 documenten

20230116-beantwoording-vragen-VWB-monumenten 2 documenten

20230116-beantwoording-vragen-VVD-verduurzaming-gemeentelijke-monumenten 2 documenten

20230116-beantwoording-vragen-DB-verkeersveiligheid-Tielerweg-Geldermalsen 2 documenten