Overige vragen vanaf 01-01-2021

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

20230609-Vragen-GL-inburgering 1 document

20230609-Vragen-CU-bestemmingsplan-Buitengebied-2022 1 document

20230609-Beantwoording-vragen-GL-aftreden-dorpsraad 1 document

20230607-vragen-DB-Jaarrekening-2022-Regionaal-Archief-Rivierenland 1 document

20230607-vragen-DB-Jaarrekening-2022-Belastingsamenwerking-Rivierenland 1 document

20230606-beantwoording-vraag-CU-bomen-Asperen-Acquoy 1 document

20230606 beantwoording-vragen-GL-plannen-vierde-aanvliegroute-schiphol 3 documenten

20230605-Beantwoording-vragen-D66-programmaplan-duurzaamheid 4 documenten

20230601-Beantwoording-vragen-GL-klankbordgroep-Deil 2 documenten

20230601-Beantwoording-vragen-DB-Jaarrekening-en-begroting-2022-Regio-Rivierenland 2 documenten

20230531-vragen-publicatie-voorgenomen-verkopen-onroerend-goed 1 document

20230530-vragen-evaluatie-APV 1 document

20230530-Beantwoording-vragen-VWB-informatie-bestemmingsplan-Raadhuisplein-1-3-Asperen 1 document

20230525-vragen-dorpsraden-en-kerngericht-werken 1 document

20230525-vragen-DB-Jaarrekening-2022-ODR 1 document

20230524-vragen-Raadhuisplein-1-3-Asperen 1 document

20230523-Beantwoording-vragen-D66-gezamenlijke-visie-windturbines 4 documenten

20230522-Vragen-CDA-woningbouw-Deil 1 document

20230522-Beantwoording-vragen-door-AB-BSR-DB-reactie-brief-bsr 6 documenten

20230512-Beantwoording-vragen-VVD-golfbaan-Spijk 2 documenten

20230512-Beantwoording-Vragen-CU-betreffende-plannen-oude-gemeentehuis-en-villa-in-Asperen 2 documenten

20230509-Beantwoording-vragen-DB-APV 2 documenten

20230503-Beantwoording-Vragen-CU-aanplakborden 2 documenten

20230425-beantwoording-rondvraag-vragen-LLB-inzake-westelijke-ontsluitingsweg-tiel-tijdens-raadsvergadering-7-maart-2023 1 document

20230424-beantwoording-vragen-LLB-tijdens-rondvraag-raadsvergadering-28-maart-2023-inzake-onteigening-bij-dijkversterking-Tiel-Waardenburg 1 document

20230424-beantwoording-vragen-Lingebos-en-de-uitbreiding-van-Camping-De-Lievelinge 2 documenten

20230421-Beantwoording-vragen-VVD-4-5-mei-herdenking-en-viering 2 documenten

20230421-Beantwoording-vragen-DB-over-integraal-veiligheidsplan 2 documenten

20230419-Beantwoording-vragen-VVD-theetuinenbeleid 2 documenten

20230419-Beantwoording-vragen-VVD-Openingstijden-theetuin 2 documenten

20230418-Beantwoording-vragen-VWB-vrijwilligers-stembureaus 2 documenten

20230413-Beantwoording-vragen-LLB-rooien-bomen-sonsbrug 1 document

20230413-Beantwoording-vragen-CU-werkwijze-aanplakborden-verkiezingsborden 1 document

20230412-Beantwoording-toezeggingen-oude-lijst-woningbouwprojecten 1 document

20230411Beantwoording-vragen-GL-gastvrije-Waaldijk 2 documenten

20230404 beantwoording vragen DB over overleg regio rivierenland 2 documenten

20230404 beantwoording Vragen DB over het BSR 2 documenten

20230328 vragen VWB Verlichting, jongeren adviesraad 1 document

20230328 Beantwoording van de vragen warmtetransitie in de oordeelsvormende vergadering van 14 maart 2023 1 document

20230327-Beantwoording-vragen-CDA-verblijf van de Oekraïners in de brandweerkazerne van Herwijnen 2 documenten

20230321-beantwoording-vragen-treinverbinding-van-Qbuzz-tussen-Geldermalsen-en-Gorinchem 1 document

20230317-vragen-CU-werkwijze-aanplakborden-verkiezingsborden 1 document

20230317-Beantwoording-vragen-fracties-LOP-OV-14-03-2023 1 document

20230314 Beantwoording vragen van de fractie VVD n.a.v. inspreker in de raadsvergadering van 31 januari 2023 inzake woningbouw Haaften 2 documenten

20230313-beantwoording-vragen-VVD-landschapsontwikkelingsplan 2 documenten

20230313-Beantwoording-LLB-informatienota-evaluatie-jaarwisseling 2022/2023 2 documenten

20230309-beantwoording-vragen-LLB-bomenkap-Buurmalsen 1 document

20230307-beantwoording-vragen-VVD-kernenvisie-Heukelum 2 documenten

20230223-beantwoording-vragen-GL-Kaderbrief-Werkzaak-en-Kaderbrief-RAR 1 document

20230221 Beantwoording vragen DB zienswijze kaderbrief 2024 Regionaal Archief Rivierenland 1 document

20230220-Beantwoording-Vragen-DB-kadernota-2024-UBR 2 documenten

20230220-Beantwoording-vragen-CDA-schoonmaak-gymzaal-vuren 2 documenten

20230220-Beantwoording-vraag-GL-aan-wethouder-ingekomen-stukken-WOO-en-handhavingsverzoek-Gastvrije-Waaldijk 4 documenten

20230216-beantwoording-vragen-GL-kindstop-IKC-de-plantage 2 documenten

20230214-beantwoording-vragen-CDA-zienswijze-Veiligheidsraad-regio 2 documenten

20230213-vragen-CDA-gevaarlijke-verkeerssituatie-Vuren 1 document

20230213-beantwoording-vragen-DB-IN007 Bijlage AB 16-02-2023 Avri papierinzameling 2 documenten

20230209-vragen-GL-treinverbinding-Geldermalsen-Gorinchem 1 document

20230208 beantwoording vragen GroenLinks en PvdA warmtetransitie 2 documenten

20230207-beantwoording-vragen-GL-VaVo 2 documenten

20230207-beantwoording-vragen CDA inzake AED's en huisvesting diverse verenigingen 2 documenten

20230131-beantwoording-vragen-CDA-bestemmingsplan-Fruitmasters 2 documenten

20230131 beantwoording vragen VVD inzake Gastvrije Waaldijk (in raad 25 oktober 2022) 1 document

20230125-beantwoordingvragen-uit-Oordeelsvormende-vergadering-17-01-2023 2 documenten

20230123-beantwoording- vragen VVD de Steendert 2 documenten

20230118 beantwoording vragen CU inzake Bestemmingsplan binnenterrein Fruitmasters 2 documenten

20230116-beantwoording-vragen-VWB-monumenten 2 documenten

20230116-beantwoording-vragen-VVD-verduurzaming-gemeentelijke-monumenten 2 documenten

20230116-beantwoording-vragen-DB-verkeersveiligheid-Tielerweg-Geldermalsen 2 documenten

20230107 vragen VVD woningbouw Beesd 2 documenten