Overige vragen vanaf 01-01-2021

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2022

20221130-vragen-VVD-verduurzaming-gemeentelijke-monumenten 1 document

20221129 Beantwoording vragen oordeelsvorming 15 november 2022 Gids Ruimtelijke Kwaliteit 1 document

20221031 Vragen PvdA N327 Verkeersbesluiten Leerdam - Geldermalsen - Est 3 documenten

20221129 Informatienota 101, omgevingsvergunning zonneweide The Dutch 1 document

20221125-vraag-GL-aan-wethouder-ingekomen-stukken-WOO-en-handhavingsverzoek-Gastvrije-Waaldijk 3 documenten

20221124-beantwoording-toezegging-LLB-afvalbakken-Waardenburg 1 document

20221031-Vragen DB over vragen energietoeslag inspreker raadsvergadering 25 oktober 2022 2 documenten

20221114-beantwoording-vragen-DB-gymzaal-Leliestraat-Geldermalsen 1 document

20221115-beantwoording-vragen-db-bijlage-routekaart-voorstel-integraal-accommodatieplan 1 document

2022111-beantwoording-vragen-CU-integraal-accommodatieplan-gemeentelijk-vastgoed 1 document

20221111-vragen-GL-geitenboerderijen-West-Betuwe 1 document

20221109-beantwoording-vragen-D66-geluidsplafond-knooppunt-Deil 2 documenten

20221110-beantwoording-vragen-DB-programmabegroting-2023-GGD-Gelderland-Zuid 2 documenten

20221104-beantwoording-vragen-fracties-begrotingsraad-8-november-2022 2 documenten

20220111-vraag-inwoner-ronddelen-Asperen 1 document

20221101 Vraag CDA werkgeverschap WB nav informatieavond begroting 1 document

20221101-vragen-LLB-begroting 1 document

20221026-beantwoording-rondvraag-raad-LLB-ondernemers-en-geldzorgen 1 document

20221026 Vragen GL en PvdA Begroting en bestuursrapportage 1 document

20221024-beantwoording-vragen-VVD-woningbouw-van-Dam-van-Isseltweg-4-4a-Geldermalsen 1 document

20221024-vragen-DB-digitalisering-salarisadministratie 1 document

20221021-beantwoording-ov-11-okt-vaststelling-verordening-uitvoering-en-handhaving-omgevingsrecht-WB-2022 1 document

20221017-beantwoording-vragen-GL-PvdA-IN-en-persbericht-Golfbaan-Spijk 2 documenten

20221014-vragen-D66-stopzetten-cameratoezicht-Merwede-Lingelijn 1 document

20221012-beantwoording-vraag-ov-11-okt-binnenklimaat-lingeborgh 1 document

20221011-beantwoording-vervolgvraag-VVD-woningbouw-WB 1 document

20220923-beantwoording-vragen-PvdA-stuk-D24-kostendelersnorm 3 documenten

20220922 Beantwoording verzamelde vragen gesteld in de oordeelsvormende vergadering van 13 september 2022 inzake LAS 1 document

Beantwoording toezegging oordeelsvormende vergadering 13 september 2022 inzake nadeelcompensatie 1 document

20220913 beantwoording-vraag-SGP-windvisie 2 documenten

20220913-beantwoording-vragen-vvd-oordeelsvormende-vergadering-13-september-2022 2 documenten

20220913-beantwoording-raadsvraag-LLB-31-mei-en28-juni-golfbaan-Spijk 1 document

20220909-beantwoording-vragen-D66-woningbouwplannen-stikstofproblematiek 2 documenten

20220907-beantwoording-verzoek-GL-en-vragen-SGP 29-8-2022 1 document

20220906-beantwoording-div-vragen-CU-oordeelsvorming-13-september 2 documenten

20220831-vraag-GL-blog-burgemeester-in-Het-Kontakt 2 documenten

20220830-vragen-SGP-besluitvorming-inrichting-Waaldijk 1 document

20220829-vragen-GL-inzake-Gastvrije-Waaldijk 1 document

20220713 Beantwoording vragen DB inzake toegangscontrole 2 documenten

20220701 Beantwoording raadsvragen Burap, Jaarrekening en PPN 1 document

20220630-beantwoording-vragen-pvda-verkeerssituatie-N327-zwaar-verkeer-door-geldermalsen 2 documenten

20220524 Vervolgvragen GL nav beantwoording puingranulaat bermen 4 documenten

20220614 Beantwoording raadsvragen oordeelsvorming bestemmingsplan Hoevenseweg Enspijk 1 document

20220628 Beantwoording raadsvraag 31 mei GL-Maximumsnelheid N327 1 document

20220620 Vragen Jaarstukken 2021, eerste Bestuursrapportage 2022 en Perspectiefnota 2023 West Betuwe 4 documenten

20220627 Beantwoording vragen MIRT A2 oordeelsvormende vergadering 14-06--2022 1 document

20220624-beantwoording-raadsvraag-LLB-windpark-Herwijnen 1 document

20220623 beantwoording vragen LLB inzake glasvezelaansluitingen 1 document

20220622 Beantwoording vragen fractie VWB inzake tuinhuis Bredestraat Wouwertweg te Meteren 2 documenten

20220622 Beantwoording LLB Bevindingen, conclusie en vragen tuinhuisje te Meteren 2 documenten

202200622 beantwoording vragen SGP winkeltijdenverordening 20220620 Antwoorden fractie VWB op vragen fracties SGP, CU en LLB inzake winkeltijdenverordening West Betuwe 3 documenten

20220621 CU beantwoording inzake zienswijze voorgenomen besluit oprichting coöperatie CIRTEX 2 documenten

20220621 Beantwoording raadsvragen D66 ingekomen stuk D06 Gelderse Veren 2 documenten

20220621 Beantwoording vragen VVD inzake ophaalfrequentie gft gedurende de zomermaanden door Avri 2 documenten

20220620 Beantwoording vragen VVD inzake raadsvoorstel zienswijze voorgenomen besluit tot oprichting coöperatie CIRTEX 2 documenten

20220620 Beantwoording technische vragen DB inzake oprichting coöperatie Cirtex U.A. 2 documenten

20220616 Beantwoording vragen CDA inzake het coalitieakkoord 2 documenten

20220616 Beantwoording vragen LLB inzake vrijwilligersvergoeding en afvalbak 1 document

20220613 Beantwoording vragen CU bp Waaldijk 83 te Herwijnen 20220607 Technische vraag CU bp Herwijnen, Waaldijk 83 2 documenten

20220613 Beantwoording vragen fractie VVD inzake ophaalfrequentie gft in de zomermaanden 1 document

20220610 Beantwoording vragen fractie Dorpsbelangen inzake Jaarrekening 2021 BWB 2 documenten

20220607 Beantwoording vragen D66 inkoopstrategie jeugd -wmo 2023 1 document

20220603 Beantwoording raadsvraag 31 mei - CDA - Verkiezingsborden 1 document

20220531 Verzoek - vragen DB inzake Graaf Reinaldweg-Molenlaan-Molenweg Vuren + eerste reactie college 2 documenten

20220428 Beantwoording Vragen VVD nav artikel omroep Gelderland - Bestuurder van school voor 'persoonlijk onderwijs' ligt onder vuur 3 documenten

20220531 Beantwoording vragen D66 over jeugd/wmo west betuwe 1 document

20220531 Beantwoording raadsvraag 26 april DB Acute zorg 1 document

20220531 Beantwoording vragen PvdA Energietoeslag voor inwoners met laag inkomen 2 documenten

20220531 Beantwoording Vragen VVD Glasvezel oa Haaften 2 documenten

20220531 Beantwoording vragen DB B2 01 ingekomen stukken Werkzaak 2 documenten

20220525 Vragen DB Ingekomen stuk B2 07 Jaarrekening 2021 Avri 1 document

20220510 Beantwoording vragen VVD inzake mogelijke gezondheidsrisico kunstgrasvelden 2 documenten

20220425 Beantwoording vragen DB over openstelling wateren voor sportvisserij 20220309 Vragen DB over openstelling wateren voor sportvisserij 2 documenten

20220422 Beantwoording Vragen CU Geen boete op barmhartigheid (energiearmoede) 3 documenten

20220419 Beantwoording vragen VVD inzake LOP 2 documenten

20220413 Beantwoording technische vragen CDA Ondergrondse containers Varik 2 documenten

20220412 Beantwoording vragen CU inzake LandschapOntwikkelingsPlan 3 documenten

20220405 Beantwoording schriftelijke vragen DB en CU ingekomen stuk B1 03 raad 22 maart jl. 3 documenten

20220330 Beantwoording vragen DB veiligheid fietspad onder Lingebrug Rumpt 20220309 Vragen DB veiligheid fietspad onder Lingebrug Rumpt 4 documenten

20220324 Beantwoording vraag D66 over eenmalige energietoeslag 2 documenten

220220324 Beantwoording vragen VWB inzake overheidsgelden energie armoede 1 document

20220321 Beantwoording vragen CDA in de rondvraag van de raadsvergadering van 22 februari 2022 inzake flexwonen en tiny houses 1 document

20220321 Beantwoording vragen D66 arbeidsmigranten in Rhenoy 20220222 Vragen D66 klachten omwonenden Breezij-Tiendweg Rhenoy 2 documenten

20220316 Beantwoording schriftelijke vragen GL Nieuwbouw Deil 2 documenten

20220315 Beantwoording vragen D66 inzake subsidie voedselbank 2 documenten

20220315 Beantwoording vraag D66 Tiny houses Hoogeinde Tricht 2 documenten

20220314 Beantwoording vragen cie Bestuur 09-03-2022 evaluatie jaarwisseling 1 document

20220314 Beantwoording vragen CU jongerenwerk 20220218 Vragen CU Jongerenwerk 2 documenten

20220311 Toezegging commissie Ruimte 8 maart vraag LLB bp Veerstraat 23 en 25 Waardenburg 1 document

20220310 Beantwoording vragen SGP inzake vergunning lichtmast Waardenburg 20220223 vragen SGP inzake vergunning lichtmast Waardenburg 4 documenten

20220307 Beantwoording vragen CU commissie Bestuur 9 maart 2022 2 documenten

20220308 Beantwoording vragen CDA inzake huisvesting vluchtelingen Oekraïne 2 documenten

20220307 Vragen GL inzake Gastvrije Waaldijk 1 document

20220307 Vragen GL inzake klachten huisvesting arbeidsmigranten Rhenoy 1 document

20223001 vragen en schriftelijke reactie LLB op wensen en bedenkingen MIRT A2 verkenning 1 document

20220302 Beantwoording vragen D66 inzake gesloten jeugdzorg 20220222 Vragen D66 gesloten jeugdzorg 2 documenten

20220301 Vragen CU inzake subsidie voedselbank 1 document

20220301 Beantwoording vragen GL inzake regionale energieaanbesteding 20220224 vragen GL inzake aanbesteding gasleverancier 2 documenten

20220224 Beantwoording vragen fractie SGP inzake glasvezel 20220209 Vragen fractie SGP inzake aanleg glasvezel 2 documenten

20220222 Beantwoording vragen D66 inzake vergunning huisvesting arbeidsmigranten Est 2 documenten

20220222 Beantwoording vragen fractie PvdA inzake LZV's 2 documenten

20220221 Beantwoording vragen CU Werkwijze van Werkzaak t.a.v. statushouders 3 documenten

20220222 Vragen SGP-DB Gastvrije Waaldijk 1 document

20220216 Beantwoording vragen CU inzake expertisebureau risicobeheer en waarborgfonds VRGZ 2 documenten

20220215 Toezeggingen commissie Ruimte van 8 februari 2022 2 documenten

20220215 Beantwoording vragen DB inzake gebruik software OSV2020-PP voor verkiezing van de gemeenteraad 2 documenten

20220215 Vragen GL aan de wethouder in relatie tot Gastvrije Waaldijk 1 document

20220214 Beantwoording vragen LLB inzake notitie vragenstellen 1 document

20220214 Beantwoording vragen CDA inzake stroomnet 20220125 Schriftelijke vragen CDA aan college West Betuwe mbt stroomnet 2 documenten

20220214 Beantwoording vragen OV Ruimte 08-02-2022 inzake Omgevingsvisie 1.0 1 document

20220214 Terugkoppeling OV Bestuur 09-02-2022 inzake indexering GR's 1 document

20220204 Beantwoording vragen CDA Motie platform tiny houses 2 documenten

20220202 Terugkoppeling toezegging raad 1 februari - Stedenbouwkundig plan Haaften Centrum 2 documenten

20220202 Beantwoording vervolgvragen LLB Paviljoen Waalzicht 2 documenten

20220201 Beantwoording technische vragen DB Fort Asperen 2 documenten

20220201 Beantwoording technische vragen Flexwoningen D66 2 documenten

20220102 Toezeggingen BV Omgevingsvisie 31 januari 1 document

Beantwoording raadsvragen commissie Ruimte 18 januari - diversen - MIRT A2 1 document

20220128 Vragen VWB Voortgang onderzoek vrijliggend fiets- en wandelpad onderaan dijk, motie(s) niet uitgevoerd 2 documenten

20220127 Beantwoording vragen en toezeggingen commissie Ruimte 18 en 19 januari 2022 en vragen LLB inzake Mobiliteitsagenda West Betuwe 1 document

20220127 Beantwoording vraag LLB inzake kernagenda's 20220124 Vraag LLB inzake kernenagenda's 2 documenten

20220126 Beantwoording toezegging Commissie Ruimte 19 januari Actualisatie uitgangspunten RES 1 document

20220121 Beantwoording vragen LLB n.a.v. oordeelsvormende raad 18 januari (Beleids- en Beheerplan watergangen) 2 documenten

20220125 Beantwoording schriftelijke vervolgvragen LLB populieren Sonsbrug 3 documenten

20220124 Beantwoording vragen LLB inzake wonen 20220112 Vragen LLB inzake Wonen 2 documenten

20220120 Vragen D66 inzake monitoring algoritmes 2 documenten

20220119 Beantwoording aanvullende raadsvragen VVD-fractie, extra toelichting drinkwaterreserveringsgebieden 1 document

20220117 Beantwoording vragen CDA inzake ontgassen schepen in de Waal 1 document

20220117 beantwoording vragen D66 inzake renovatie CBS De Morgenster 20220111 vragen D66 nav voorstel Renovatie CBS De Morgenster 2 documenten

20220117 Beantwoording vragen D66 beleid watergangen 20220114 vragen D66 beleid watergangen 2 documenten

20220112 Beantwoording schriftelijke vragen LLB zonnepark The Dutch 2 documenten

20220112 Beantwoording aanvullende vragen VVD m.b.t. Landgoed Heuvelenbosch te Neerijnen 4 documenten

20220110 Beantwoording vervolgvragen Winkeltijdenverordening LLB 7 documenten

20220105 Beantwoording naar aanleiding van Liander, gesprek 2-12-21 en verzoek VVD 20211203 Naar aanleiding van Liander, gesprek 2-12-21 en verzoek VVD 2 documenten