Overige vragen vanaf 01-01-2021

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2021

download

Exporteren naar

PDF Excel

20210407 Vragen en beantwoording CDA en D66 inzake Werkzaak Rivierenland 5 documenten

20210412 Vragen Dorpsbelangen West Betuwe inzake gemeentewerf 1 document

20210412 vragen fractie D66 inzake bestemmingsplan Welkoop Geldermalsen 1 document

20210408 beantwoording vragen LLB inzake straatverlichting 1 document

20210408 vragen CU inzake organisatie en gemeentewerf 1 document

Technische vragen CDA over zorgwoning Spijkse Kweldijk 39b-41 Spijk 1 document

Technische vraag CDA farmcamps Haaften 1 document

20210329 Technische vragen VVD inzake beslagleggen bijstandontvangers 2 documenten

20210225 vervolgvragen LLB inzake Paviljoen Tuil 2 documenten

20210223 Technische vragen GL stavaza inplannen gesprekken speeltuinbeleid 2 documenten

20210325 Beantwoording vraag D66 sociaal-medische indicatie kinderopvang 1 document

20210301 Technische vragen en beantwoording D66 Adviesraad Sociaal Domein 2 documenten

20210222 Vragen LLB over de toekomst van het winkelpand Molenstraat 16 in Ophemert 2 documenten

20210310 Technische vragen D66, CDA, CU en PvdA over klantgroep 4 2 documenten

20210322 Beantwoording vragen behandeling Partiële Herziening Bestemmingsplan de Plantage Zuidwest in de raadsvergadering van 02-03-2021 1 document

20210316 Technische vragen en beantwoording CU Voorstel tot vaststelling Integratie PFAS-beleid in bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer 2 documenten

20210310 Beantwoording technische vragen VWB ophalen afval H Kuijkstraat 1 document

Beantwoording Technische vragen D66 inzake Adviesraad Sociaal Domein 2 documenten

20210304 Beantwoording vragen beeldvorming 2 februari 21 - Adaptatiestrategie 2 documenten

20210304 Beantwoording vraag VWB inzake Blankertseweg Meteren 2 documenten

20210304 Technische (aanvullende) vragen en beantwoording CU inzake Klimaatadaptie 5 documenten

20210303 Beantwoording vragen CU inzake toeslagenaffaire 1 document

Technische vragen LLB inzake Plantage-Zuid 2 documenten

20210225 vragen LLB inzake Kasteel Neerijnen 1 document

20210222 Schriftelijke vragen en beantwoording LLB n.a.v. oordeelsvormende vergadering 09-02-2021 inzake Uitbreiding Plantage 2 documenten

20210222 Beantwoording technische vragen SGP inzake 0-meting windmolens 1 document

20210212 Technische vragen en antwoorden D66 inzake kerkenvisie 2 documenten

20210218 Beantwoording vragen CU inzake verkeersveiligheid 1 document

20210218 Schriftelijke vragen LLB inzake Oscar Events 1 document

20210215 Beantwoording vragen D66 in de raadsvergadering 26-01-2021 inzake algoritmen 1 document

20210211 Beantwoording vragen gesteld in de raadsvergadering van 15-12-2020 door de fractie LLB 2 documenten

20210126 Technische vragen DB inzake motie Raden in Verzet 2 documenten

Beantwoording raadsvragen 26 januari SGP inzake Herbegraven 1 document

Technische vragen D66 inzake op te richten Stichting omgevingsfondsen West Betuwe agendapunt 5 oordeelsvorming 2 documenten

20210208 Technische vragen D66 en beantwoording nav IN155 stand van zaken Linge bereikbaar voor elke kern 3 documenten

20210204 Technische vragen en beantwoording GroenLinks inzake bijstandsfraude 2 documenten

20210127 Technische vragen en beantwoording over door kinderopvangtoeslagaffaire getroffen ouders in West Betuwe 3 documenten

Vanuit de raadsvergadering van 26 januari stond er nog 1 vraag open over het Bestemmingsplan Haarweg 9-11 te Vuren van LLB. 1 document

20210119 Technische vragen D66 en beantwoording werkzaamheden spooromgeving en Hooglandsche weg 2 documenten

20210201 Technische vragen D66 en beantwoording inzake verdeelstation Neerijnen 3 documenten

202120112 Beantwoording vragen CU dijkversterking GoWa 1 document

20210118 Technische vragen en beantwoording DB nav persbericht meldingen aan gemeente via Avri app 2 documenten

20210118 Technische vragen en beantwoording LLB oordeelsvorming 12-01-2021 raadsvoorstel Molenstraat 45 Ophemert 4 documenten

20210115 Technische vraag en beantwoording CDA regelgeving sluiten pand na (ernstig) misdrijf 2 documenten

20210120 Techniche vragen en beantwoording technische vragen DB vervuilingsgraad afval 2 documenten

20210121 Beantwoording technische vragen LLB m.b.t. B&W besluitenlijsten december 2020, Huis Neerijnen en vragen n.a.v. IN128 Voortgang vergunningaanvraag zonnepark The Dutch 1 document