Raadvoorstellen en besluiten vanaf 01-01-2021

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2021

download

Exporteren naar

PDF Excel

RV2021-032 Verordening afvoer hemel- en grondwater en rioolaanluitingverordening 1 document

RV2021-031 Bestemmingsplan Welkoop 7 documenten

RV2021-030 Bestuurlijke agenda 2020 Werkzaak Rivierenland 5 documenten

RV2021-025 Integratie PFAS in Bodemkwaliteitskaart & nota Bodembeheer 5 documenten

RV2021-022 Nota grondprijs en uitgiftebeleid 2021 3 documenten

RV2021-028 Verordening Adviesraad Variks Belang 1 document

RV2021-027 Startnotitie Participatiebeleid 2 documenten

RV2021-026 Gescheiden inzameling luiermateriaal 5 documenten

RV2021-021 Vaststelling 'Verordening sociaal medische indicatie kinderopvang gemeente West Betuwe 2021' 1 document

RV2021-010 Wensen en bedenkingen deelname Stichting Omgevingsfondsen West Betuwe 4 documenten

RV2021-011 Integraal Huisvestingplan Onderwijs 2021-2032 2 documenten

RV2021-012 Zienswijze Kaderbrief GR Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 3 documenten

RV2021-013 Gewijzigde vaststelling BP partiele herziening De Plantage Zuidwest Meteren 3 documenten

RV2021-009 Voorstel ontslag burgerlid 1 document

RV2021-007 Vaststellen bestemmingsplan 'Havendijk 27 Beesd' 6 documenten

RV2021-005 Vaststellen bestemmingsplan Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg 14 documenten

RV2021-003 Voorstel tot gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Zijl 2 Vuren” 10 documenten

RV2021-008 Zienswijze kaderbrief 2022 van de GGD Gelderland-Zuid 3 documenten

RV2021-006 Vaststellen definitieve tarieven OZB 2021 2 documenten

RV2021-004 Vaststellen bestemmingsplan 'Karnheuvelsestraat 1 Est en Neerijnense Mark 8 Neerijnen' 4 documenten

RV2021-002 Vaststellen bestemmingsplan Horecabedrijf Haarweg 9-11 Vuren 9 documenten

RV2021-001 Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Neerijnen 3 documenten

RV2021-015 Onderzoek AVRI Regio Rivierenland 1 document