Raadvoorstellen en besluiten vanaf 01-01-2021

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

RV2023-065 benoeming Werkgeverscommissie griffie West Betuwe 2022-2026 1 document

RV2023-064 Jaarstukken 2022 en begroting 2024 Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland 7 documenten

RV2023-063 Jaarstukken 2022 en begroting 2024 Regio Rivierenland 8 documenten

RV2023-062 Concept Jaarstukken 2022 West Betuwe inclusief Meerjarenprognose grondexploitaties 2023 De Jaarstukken zijn nog in concept omdat de accountantscontrole nog gaande is. We verwachten rond half juni de definitieve versie te kunnen verstrekken. 3 documenten

RV2023-061 Eerste wijziging Legesverordening West Betuwe 2023 met bijbehorende tarieventabel 3 documenten

RV2023-060-Jaarstukken-2022-en-begroting-2024-BSR 5 documenten

RV2023-059-Avri-Jaarrekening-2022-Begroting-2024 6 documenten

RV2023-058-Jaarstukken-2022-en-begroting-2024-VRGZ 5 documenten

RV2023-057-Jaarstukken-2022-en-Begroting-2024-Omgevingsdienst-Rivierenland 10 documenten

RV2023-056-jaarstukken-2022-en-begroting-2024-BWB 6 documenten

RV2023-055-Raadsvoorstel-jaarstukken-2022-en-begroting-2024-UBR 6 documenten

RV2023-054-GGD-Jaarstukken-2022-Begrotingswijziging-2023-en-Begroting-2024 8 documenten

RV2023-053 Tweede wijziging Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp West Betuwe 2022 4 documenten

RV2023-051 Publieke taak voor aanpak milieuprobleem in combinatie met gebiedsontwikkeling en energietransitie 1 document

RV2023-050 vaststellen bestemmingsplan Groeneweg naast nummer 31 Buurmalsen 2 documenten

RV2023-049 Toelating en beëdiging raadslid GroenLinks West Betuwe 1 document

RV2023-048 Wijziging Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe.docx 3 documenten

RV2023-047 Beleidsplan Licht in West Betuwe 2023-2032 3 documenten

RV2023-046-Raadsvoorstel-jaarrekening-2022-en-begroting-2024-RAR 5 documenten

RV2023-046-Raadsvoorstel-jaarrekening-2022-en-begroting-2024-RAR 5 documenten

RV2023-044 Bestemmingsplan Raadhuisplein 1-3, Asperen 5 documenten

RV2023-043-Woningbouwplannen aan Van Dam van Isseltweg 44a te Geldermalsen 4 documenten

RV2023-042-Publieke taak voor gebruik pand Univé 1 document

RV2023-041-benoeming-Werkgeverscommissie-griffie-West-Betuwe-2022-2026 1 document

RV2023-039-Wijzigen-Algemene-Verorderning-Kabels-en-Leidingen-(AVKL) 1 document

RV2023-037-Benoeming-leden-vertrouwenscommissie 1 document

RV2023-036-Toelating-en-beëdiging-raadslid-CU-en-raadslid-PvdA 1 document

RV2023-034 Ontheffing woonplaatsvereiste 1 document

RV2023-033 Wijziging GR BWB West-Betuwe 3 documenten

RV2023-032-Benoeming-plaatsvervangend-lid-auditcommissie-West-Betuwe 1 document

RV2023-031-Aanwijzing-1e-en-2e-plaatsvervangend-griffier 1 document

RV2023-030-toelating-en-beëdiging-raadslid-fractie-Dorpsbelangen 1 document

RV2023-029 Nieuwe programma indeling 2024 en kerngericht begroten 1 document

RV2023-028 Kaderbrief BWB 2024 4 documenten

RV2023-027 Bestemmingsplan Steenfabriek 1,3 en 5 Heesselt 5 documenten

RV2023-026 Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 3 documenten

RV2023-020 Projectvoorstel Integraal Kindcentrum Buurmalsen Tricht 2 documenten

RV2023-019 Landschapsontwikkelingsplan West Betuwe 11 documenten

RV2023-017 Zienswijze kaderbrief Regio Rivierenland 2024 4 documenten

RV2023-016 Verordening vergoeding commissie bezwaarschriften West Betuwe 2 documenten

RV2023-015 Verordening lening maatschappelijk vastgoed West Betuwe 2 documenten

RV2023-014 zienswijzen Kaderbrieven 2024 Avri, BSR, ODR, UBR en Werkzaak 14 documenten

RV2023-013 Bestemmingsplan herontwikkeling middenterrein Fruitmasters, Deilseweg 7 Geldermalsen 7 documenten

RV2023-011 Zienswijze kaderbrief Regionaal Archief Rivierenland 2024 5 documenten

RV2023-010 Verlegging gastransportleiding Haaften W-527-19 5 documenten

RV2023-009 Zienswijze Kaderbrief VRGZ 2024 5 documenten

RV2023-006 Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023 3 documenten

RV2023-005 Zienswijze kaderbrief GGD 3 documenten

RV2023-001 Opnieuw te nemen voorbereidingsbesluit Plantage fase 3 3 documenten

RV2022-153-Energiefonds-maatschappelijke organisatie-met-accommodaties 3 documenten

RV2022-152-Belastingverordeningen-2023 27 documenten

RV2022-151-derde-wijziging-Algemene-PlaatselijkeVerordening-West-Betuwe 3 documenten

RV2022-150-Voorbereidingsbesluit-Garstkampen-Beesd 2 documenten

RV2022-146 Richtlijnen privacy en publicatie persoonsgegevens gemeenteraad West Betuwe 2023 2 documenten

RV2022-145-Bestemmingsplan Nieuwe Steeg 12 - 42a Herwijnen 6 documenten

RV2022-144-Uitbreiding-CBS-Herwijnen 6 documenten

RV2022-143-Onderwijsvisie-gemeente-West-Betuwe 3 documenten

RV2022-142-Decemberwijziging-2022 3 documenten

RV2022-140-Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen West Betuwe 4 documenten