Raadvoorstellen en besluiten vanaf 01-01-2021

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

RV2023-106-Benoeming-agendacommissie-2023 2 documenten

RV2023-104-Verordening-adviescommissie-Omgevingskwaliteit-en-Erfgoed 2 documenten

RV2023-103-Vaststellen-Benoeming-Burgerlid-Verenigd-West-Betuwe 2 documenten

RV2023-099-bp-Geldersestraat-61a-en-63-Geldermalsen 6 documenten

RV2023-098 tweede bestuursrapportage 2023 5 documenten

RV2023-097-programmabegroting-2024 6 documenten

RV2023-096-Subsidieverordening-peuteropvang-WB-2024 2 documenten

RV2023-095-Aankoop-het-Lingehuis-Koppelsedijk-12-Geldermalsen 2 documenten

RV2023-094-Voordracht-herbenoeming-lid-Raad-van-Toezicht-van-Stichting-Lek-en-Linge 3 documenten

RV2023-093-Regio-arrangement-Fruitdelta-Rivierenland-Gelderse-Puzzel 4 documenten

RV2023-092-Raadsvoorstel-Verordening-voorrondes-gemeenteraad-2023 2 documenten

RV2023-091-Raadsvoorstel-Reglement-van-Orde-2023 2 documenten

RV2023-090-Raadsvoorstel-Organisatieverordening-2023 2 documenten

RV2023-089-Benoeming-Burgerleden-ChristenUnie-en-GroenLinks 2 documenten

RV2023-088 Zienswijze Regionaal Risicoprofiel 2024 en Regionaal Beleidsplan 2024-2027 8 documenten

RV2023-087-Vaststellen-bestemmingsplan-Molenblok 7 documenten

RV2023-086-Projectvoorstel-nieuwbouw-Brede-school-Beesd 3 documenten

RV2023-085-Wvg-Blankertseweg-4-en-6-Meteren 5 documenten

RV2023-084-Instellen-Rekenkamer-regio-Rivierenland 6 documenten

RV2023-083-bp-Kon-Julianaplantsoen-en-Kon-Wilhelminalaan-Waardenburg 16 documenten

RV2023-082-Bestuursrapportage-2023-Gemeenschappelijke-Regeling-Werkzaak 5 documenten

RV2023-081-Startnotitie-Ruimte-Regio-Rivierenland 3 documenten

RV2023-080-1e-Voortgangsrapportage-2023-BWB 6 documenten

RV2023-079-Herbevestiging-instemming-zonneweide-The Dutch-II 2 documenten

RV2023-078-beleid-verbranden-hout-in-de-open-lucht 4 documenten

RV2023-071 aanwijzen lid regionale Agendacommissie Rivierenland 2 documenten

RV2023-067-Perspectiefnota-2024 7 documenten

RV2023-066-eerste-bestuursrapportage-2023 5 documenten

RV2023-065 benoeming Werkgeverscommissie griffie West Betuwe 2022-2026 2 documenten

RV2023-064 Jaarstukken 2022 en begroting 2024 Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland 8 documenten

RV2023-063 Jaarstukken 2022 en begroting 2024 Regio Rivierenland 9 documenten

RV2023-062 definitieve Jaarstukken 2022 West Betuwe inclusief Meerjarenprognose grondexploitaties 2023 6 documenten

RV2023-061 Eerste wijziging Legesverordening West Betuwe 2023 met bijbehorende tarieventabel 4 documenten

RV2023-060-Jaarstukken-2022-en-begroting-2024-BSR 6 documenten

RV2023-059-Avri-Jaarrekening-2022-Begroting-2024 7 documenten

RV2023-058-Jaarstukken-2022-en-begroting-2024-VRGZ 6 documenten

RV2023-057-Jaarstukken-2022-en-Begroting-2024-Omgevingsdienst-Rivierenland 11 documenten

RV2023-056-jaarstukken-2022-en-begroting-2024-BWB 7 documenten

RV2023-055-Raadsvoorstel-jaarstukken-2022-en-begroting-2024-UBR 7 documenten

RV2023-054-GGD-Jaarstukken-2022-Begrotingswijziging-2023-en-Begroting-2024 9 documenten

RV2023-053 Tweede wijziging Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp West Betuwe 2022 5 documenten

RV2023-051 Publieke taak voor aanpak milieuprobleem in combinatie met gebiedsontwikkeling en energietransitie 4 documenten

RV2023-050 vaststellen bestemmingsplan Groeneweg naast nummer 31 Buurmalsen 3 documenten

RV2023-049 Toelating en beëdiging raadslid GroenLinks West Betuwe 2 documenten

RV2023-048 Wijziging Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe.docx 4 documenten

RV2023-047 Beleidsplan Licht in West Betuwe 2023-2032 6 documenten

RV2023-046-Raadsvoorstel-jaarrekening-2022-en-begroting-2024-RAR 6 documenten

RV2023-046-Raadsvoorstel-jaarrekening-2022-en-begroting-2024-RAR 5 documenten

RV2023-044 Bestemmingsplan Raadhuisplein 1-3, Asperen 6 documenten

RV2023-043-Woningbouwplannen aan Van Dam van Isseltweg 44a te Geldermalsen 5 documenten

RV2023-042-Publieke taak voor gebruik pand Univé 2 documenten

RV2023-041-benoeming-Werkgeverscommissie-griffie-West-Betuwe-2022-2026 2 documenten

RV2023-039-Wijzigen-Algemene-Verorderning-Kabels-en-Leidingen-(AVKL) 2 documenten

RV2023-037-Benoeming-leden-vertrouwenscommissie 2 documenten

RV2023-036-Toelating-en-beëdiging-raadslid-CU-en-raadslid-PvdA 2 documenten

RV2023-034 Ontheffing woonplaatsvereiste 2 documenten

RV2023-033 Wijziging GR BWB West-Betuwe 4 documenten

RV2023-032-Benoeming-plaatsvervangend-lid-auditcommissie-West-Betuwe 2 documenten

RV2023-031-Aanwijzing-1e-en-2e-plaatsvervangend-griffier 2 documenten

RV2023-030-toelating-en-beëdiging-raadslid-fractie-Dorpsbelangen 2 documenten

RV2023-029 Nieuwe programma indeling 2024 en kerngericht begroten 2 documenten

RV2023-028 Kaderbrief BWB 2024 5 documenten

RV2023-027 Bestemmingsplan Steenfabriek 1,3 en 5 Heesselt 6 documenten

RV2023-026 Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 4 documenten

RV2023-020 Projectvoorstel Integraal Kindcentrum Buurmalsen Tricht 3 documenten

RV2023-019 Landschapsontwikkelingsplan West Betuwe 12 documenten

RV2023-018 besluit op Woo verzoek 2 documenten

RV2023-017 Zienswijze kaderbrief Regio Rivierenland 2024 5 documenten

RV2023-016 Verordening vergoeding commissie bezwaarschriften West Betuwe 3 documenten

RV2023-015 Verordening lening maatschappelijk vastgoed West Betuwe 3 documenten

RV2023-014 zienswijzen Kaderbrieven 2024 Avri, BSR, ODR, UBR en Werkzaak 15 documenten

RV2023-013 Bestemmingsplan herontwikkeling middenterrein Fruitmasters, Deilseweg 7 Geldermalsen 8 documenten

RV2023-011 Zienswijze kaderbrief Regionaal Archief Rivierenland 2024 6 documenten

RV2023-010 Verlegging gastransportleiding Haaften W-527-19 6 documenten

RV2023-009 Zienswijze Kaderbrief VRGZ 2024 6 documenten

RV2023-008 1e wijziging verordening OZB West Betuwe 2023 3 documenten

RV2023-007 Verlengen overeenkomst Deloitte Accountants 2 documenten

RV2023-006 Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023 4 documenten

RV2023-005 Zienswijze kaderbrief GGD 4 documenten

RV2023-002 Aanwijzen lid AB GR Regio Rivierenland 2 documenten

RV2023-001 Opnieuw te nemen voorbereidingsbesluit Plantage fase 3 4 documenten

RV2022-153-Energiefonds-maatschappelijke organisatie-met-accommodaties 3 documenten

RV2022-152-Belastingverordeningen-2023 27 documenten

RV2022-151-derde-wijziging-Algemene-PlaatselijkeVerordening-West-Betuwe 3 documenten

RV2022-150-Voorbereidingsbesluit-Garstkampen-Beesd 2 documenten

RV2022-146 Richtlijnen privacy en publicatie persoonsgegevens gemeenteraad West Betuwe 2023 2 documenten

RV2022-145-Bestemmingsplan Nieuwe Steeg 12 - 42a Herwijnen 6 documenten

RV2022-144-Uitbreiding-CBS-Herwijnen 6 documenten

RV2022-143-Onderwijsvisie-gemeente-West-Betuwe 3 documenten

RV2022-142-Decemberwijziging-2022 3 documenten

RV2022-140-Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen West Betuwe 4 documenten