Raadvoorstellen en besluiten vanaf 01-01-2021

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2021

download

Exporteren naar

PDF Excel

RV2021-045 Vaststellen bestemmingsplan Tiel-Waardenburg 31 documenten

RV2021-083 Participatieverordening en participatiebeleid 2 documenten

RV2021-084 Bestuurlijke agenda 2020 Werkzaak Rivierenland 5 documenten

RV2021-085 Vaststelling bestemmingsplan Rodenburgstraat & Laan van Crayestein Tricht 8 documenten

RV2021-086 Bestemmingsplan uitbreiding elektriciteitsregelstation Neerijnen 7 documenten

RV2021-087 Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'Landgoed Bloemfonteijn' 16 documenten

RV2021-088 Bestemmingsplan Van Pallandtweg 1, 9 en 10, Neerijnen 9 documenten

RV2021-089 Regionaal economisch ambitiedocument 2022 – 2025 (REA) 8 documenten

RV2021-090 Beleidsnota Erfgoed West Betuwe 10 documenten

RV2021-091 Beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024 2 documenten

RV2021-092 MIRT A2 Deil - Vught Bestuurlijke consultatie ontwerp voorkeursbeslissing 4 documenten

RV2021-093 Kadernota harmonisatie beweeg- en sportbeleid 2022-2026 2 documenten

RV2021-094 Kosten toezicht glasvezelproject 1 document

RV2021-095 bestemmingsplan Spijkse Kweldijk 39b - 41, Spijk 12 documenten