Raadsinformatienota’s vanaf 01-01-2021

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2021

download

Exporteren naar

PDF Excel

2021/IN050 Beantwoording artikel 50-vragen Dorpsbelangen inzake VNG Gelderland 2 documenten

2021/IN046 Contact en contract Weekblad West Betuwe 1 document

2021/IN045 Brief van Gedeputeerde Staten van Gelderland over de programmabegroting 2021 2 documenten

2021/IN037 Bestemmingsplan Zonnepark Beesd – juridische consequenties 1 document

2021/IN040 Beantwoording schriftelijke vragen CU parkeren Vrachtwagens 1 document

2021/IN041 Algemene verklaring van geen bedenkingen (d.d. 28-5-2019) Fruit Tech Campus 2 documenten

2021/IN042 Beantwoording schriftelijke vragen LLB bezwaar de Einder Oscar Event 1 document

2021/IN043 Nadere uitwerking groenbeleid 1 document

2021/IN044 Stand van zaken aanpak harmonisatie sportbeleid 1 document

2021/IN039 Beantwoording artikel 50 vragen DB aangaande zonnepark The Dutch 2 documenten

2021/IN038 Verkeerd gestuurde stempassen 1 document