Raadsinformatienota’s vanaf 01-01-2021

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2021

download

Exporteren naar

PDF Excel

2021/IN086 Hernieuwde aanvraag omgevingsvergunning oprichten zonnepark The Dutch in Spijk 1 document

2021/IN087 Meicirculaire gemeentefonds 2021 3 documenten

2021/IN083 IN083 Ruimtelijke kader voor verkoop voormalig gemeentehuis Asperen 2 documenten

2021/IN084 Aanvullende informatie Kredietaanvraag nieuwbouw gemeentewerf 1 document

2021/IN085 Participatieresultaten voor het participatiebeleid 2 documenten

2021/IN077 Uitvoeringsplan laaggeletterdheid 2 documenten

2021/IN078 Update resultaten acties voorkomen voortijdig schoolverlaten 1 document

2021/IN079 Versterking kapitaalstructuur Alliander 2 documenten

2021/IN080 Overeenkomst meekoppelkansen dijkversterking Gorinchem-Waardenburg 1 document

2021/IN081 Nadere Overeenkomst herinrichting Heuffterrein Vuren 1 document

2021/IN082 Implementatienota Omgevingswet en Omgevingsloket 1 document

2021/IN070 Uitvoeringsplan Speelruimten 2021-2022 2 documenten

2021/IN074 Jaarverantwoording Kinderopvang 2020 2 documenten

2021/IN075 Regionale inkoopstrategie zorg en ondersteuning wmo- en jeugdzorg 2 documenten

2021/IN076 Ontwikkeling Brede school Beesd en woningbouw 1 document

2021/IN072 Inspectiejaarverslag gemeentearchivaris 2020 gemeente West Betuwe 2 documenten

2021/IN073 Bosontwikkeling Zuiderlingedijk Asperen 2 documenten

2021/IN068 Plan Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en Omgangshuis 1 document

2021/IN069 Implementatienota Omgevingswet en Omgevingsloket 1 document

2021/IN071 Voortgang dossier militaire radartoren, Herwijnen 7 documenten

2021/IN067 Buurtwerk beleggen bij één welzijnsorganisatie 1 document