Raadsinformatienota’s vanaf 01-01-2021

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2021

download

Exporteren naar

PDF Excel

2021/IN021 Evaluatie jaarwisseling 2020-2021 West Betuwe 4 documenten

2021/IN022 Vervolgtraject laaggeletterdheid 2 documenten

2021/IN023 Regionaal plan volwasseneneducatie 2021 2 documenten

2021/IN024 Communicatieplan gemeenteraad West Betuwe 2020 - 2023 2 documenten

2021/IN017 Beantwoording preventie wolvenschade D66 1 document

2021/IN018 Beantwoording vragen fractie DB voorgenomen collegebesluit beleggen bedrijfsvoeringstaken 1 document

2021/IN019 Definitief besluit college beleggen bedrijfsvoeringstaken 1 document

2021/IN020 Ingekomen advies Stichting het Vergeten Kind 1 document

2021/IN016 Evaluatie kerngericht werken 2020 2 documenten

2021/IN013 Beantwoording schriftelijke vragen D66 inzake Sociaal Domein 1 document

2021/IN014 Verlenging compensatieregeling maatschappelijke organisaties West Betuwe inzake COVID-19, 3e tranche 1 document

2021/IN015 Gemeentewerf en provinciesteunpunt Rumpt 1 document

2021/IN010 Beleids- en beheerplan watergangen 1 document

2021/IN011 Kadernota Avri 2022 2 documenten

2021/IN012 Zon op dak - Resultaten onderzoek kansen en belemmeringen in West Betuwe 3 documenten

2021/IN007 Toekomstbestendig wonen lening en de duurzaamheidslening... 2 documenten

2021/IN008 Nota Subsidieregels gemeente West Betuwe 2 documenten

2021/IN009 Gebruik bodycam door Buitengewoon opsporingsambtenaren 1 document

2021/IN001 beantwoording schriftelijke vragen D66 betreffende afwijzing van seksuele diversiteit door scholen 2 documenten

2021/IN002 Beantwoording schriftelijke vragen D66 betreffende Algoritmes 2 documenten

2021/IN003 Verlenging samenwerkingsovereenkomst Heuffterrein Vuren 2 documenten

2021/IN004 Instandhoudingsbijdrage peuteropvang 1 document

2021/IN005 Harmonisatie Beleidsregels Leerlingenvervoer 1 document

2021/IN006 Informatieprotocol Gemeenschappelijke Regelingen Rivierenland 2 documenten