18 april: rotondes en fietsknelpunten, houtskoolschets Avri en kleine windturbines

Gepubliceerd op: 12 april 2023 11:04

Op dinsdag 18 april is een beeldvormende vergadering van de gemeenteraad. De vergadering start om 20.00 uur in Cultureel Centrum de Koels in Vuren (Molenlaan 17). In de vergadering heeft de gemeenteraad het over:

  • 20.00 uur: rotondes en fietsknelpunten
  • 20.30 uur: de houtskoolschets van de Avri
  • 21.30 uur: kleine windturbines

Lees hieronder meer over de onderwerpen. Wilt u meeluisteren of -praten tijdens over een van deze onderwerpen? De gemeenteraad gaat graag met u in gesprek. U bent daarom van harte welkom in Cultureel Centrum de Koels! Aanmelden is niet nodig.

Rotondes en fietsknelpunten

De gemeente West Betuwe werkt aan verschillende rotondes en fietsknelpunten om verkeerssituaties veiliger maken. Voorbeelden zijn de rotonde in Hellouw en de fietsroute bij middelbare school de Lingeborgh. Omdat het hier ook om provinciale wegen gaat, werkt de gemeente samen met de Provincie Gelderland.

Door de inflatie is het aanpakken van deze verkeerspunten duurder geworden. Dit deelde het college met de gemeenteraad via een informatienota. De gemeenteraad wil nu graag meer informatie over de stand van zaken van deze projecten. En inwoners de kans geven om hier ook vragen over te stellen. Op 18 april is daarom een presentatie over de stand van zaken rondom de rotondes en fietsknelpunten.

Houtskoolschets van de Avri over circulariteit

De Avri schreef een Houtskoolschets over circulariteit. Dit houdt in dat afval wordt ingezet als grondstof voor nieuwe producten of materialen. Het doel is een leven zonder afval. Tijdens deze vergadering krijgt de gemeenteraad meer informatie over de Houtskoolschets en het vervolgproces.

Kleine windturbines

De gemeenteraad ontving van het college een informatienota over kleine windturbines. Hierin staat het plan van het college om regels uit te werken voor het toestaan van kleine windturbines. De gemeenteraad wil in deze vergadering graag kaders meegeven voor deze regels.

Tweede beeldvormende vergadering

Tegelijk met deze vergadering is er op 18 april nog een beeldvormende vergadering van de gemeenteraad. Deze vergadering gaat over de herinrichting van woonwagenlocatie De Griend. Deze vindt om 20.00 uur plaats in De Koeldert in Waardenburg.