De gemeenteraad is er voor u! Daarom is er in de vergaderingen van de raad vaak ruimte om in te spreken voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Zo kunt u uw ideeën en zorgen over onderwerpen met de gemeenteraad delen.

U kunt soms meepraten over onderwerpen die al op de agenda staan. Maar u kunt ook nieuwe onderwerpen aan het licht brengen. Wij hebben de mogelijkheden voor u op een rij gezet.

Wanneer kunt u inspreken?

  1. Tijdens een beeldvormende vergadering. U kunt deze avond in gesprek gaan met de raads- en burgerleden over de onderwerpen op de agenda. 
  2. Tijdens een oordeelsvormende vergadering. U kunt hier inspreken over een onderwerp dat die dag op de agenda staat. Of over een onderwerp dat nog niet op de politieke agenda staat. Aan het begin van de vergadering krijgt u maximaal 5 minuten spreektijd.
  3. Tijdens de raadsvergadering. Voorafgaand aan de raadsvergadering is het raadspreekuur. Hier kunt u inspreken over een onderwerp dat op de agenda van die avond staat. Hier krijgt u maximaal 5 minuten de tijd voor.

Let op, het woord kan niet gevoerd worden over:

  • Een besluit van het gemeentebestuur waartegen beroep of bezwaar openstaat of heeft opengestaan;
  • Benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • Een gedraging waarover een klacht op grond van artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

Schriftelijk inspreken

Bij alle vergaderingen kunt u ook schriftelijk inspreken. Stuur uw reactie dan per e-mail naar de griffie, via griffie@westbetuwe.nl. De griffie zorgt ervoor dat uw inspraakreactie bij de gemeenteraad terechtkomt.

Aanmelden

Wilt u inspreken of schriftelijk inspreken bij een van de vergaderingen? Dan is aanmelden verplicht. Aanmelden of uw bijdrage via de e-mail sturen kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering bij de griffie, via griffie@westbetuwe.nl. Vermeld hierbij uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt spreken.

Persoonsgegevens

Inspreken is openbaar. Daarom wordt uw naam als inspreker ook openbaar gemaakt op de website en tijdens de vergadering. Ook worden alle oordeelsvormende en raadsvergaderingen met beeld en geluid uitgezonden. Spreekt u in tijdens de vergadering? Dan komt u ook in beeld op de website te staan. Wilt u liever niet in beeld? Dan kunt u schriftelijk inspreken.

Wanneer u een schriftelijke inspraakreactie of een bijlage bij uw inspraakreactie opstuurt, publiceert de griffie deze op de website bij de betreffende vergadering. Hierbij worden uw persoonlijke en contactgegevens geanonimiseerd. Uw gegevens worden bij de griffie alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.