Praat mee

De raad hoort graag van de inwoners van gemeente West Betuwe. Tenslotte zitten de raadsleden er, als volksvertegenwoordigers, voor u. Daarom is binnen de raadscycli regelmatig de gelegenheid voor inwoners om in te spreken. U kunt meepraten over onderwerpen die op de agenda staan of nieuwe onderwerpen aan het licht brengen. Het inspreken kan tijdens de beeldvormende en oordeelsvormende voorrondes, maar ook tijdens de raadsvergadering.

Op dit moment zoekt de gemeenteraad naar de beste manier om digitaal te vergaderen. Daar hoort ook digitale burgerparticipatie bij. We kijken per vergadering hoe we dit het beste kunnen aanpakken. Houd daarom de website en social media kanalen van de raad goed in de gaten voor het laatste nieuws. Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met de griffie, via griffie@westbetuwe.nl

Algemene spelregels

  • Staat het onderwerp waarover u wilt inspreken al op de agenda van een beeldvormende voorronde? Dan kunt u meepraten met de raad tijdens deze avond.
  • Staat het onderwerp waarover u wilt inspreken al op de agenda van een oordeelsvormende voorronde? Dan kunt u inspreken tijdens deze avond.
  • Wilt u inspreken over een onderwerp dat nog niet op de agenda staat? Meld u dan aan voor het Raadspreekuur.
  • Het woord kan niet gevoerd worden over:
  1. Een besluit van het gemeentebestuur waartegen beroep of bezwaar openstaat of heeft opengestaan;
  2. Benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  3. Een gedraging waarover een klacht op grond van artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.