De gemeenteraad hoort graag van de inwoners en ondernemers van de gemeente West Betuwe. Tenslotte zitten de raadsleden er, als volksvertegenwoordigers, voor u. Daarom is in de vergaderingen van de raad vaak ruimte om in te spreken. U kunt meepraten over onderwerpen die op de agenda staan of nieuwe onderwerpen aan het licht brengen.

Tijdens de coronacrisis verlopen de vergaderingen van de raad anders dan normaal. Een deel van de vergaderingen is digitaal. En bij de fysieke vergaderingen is niet altijd ruimte voor publiek. Daarom hebben we op een rijtje gezet wanneer en hoe u met de raad in gesprek kunt komen.

Wanneer kunt u inspreken?

  1. Tijdens een beeldvormende vergadering. U kunt deze avond in gesprek gaan met de raads- en burgerleden over de onderwerpen op de agenda. U schuift soms letterlijk en soms figuurlijk bij de raad aan tafel (op gepaste afstand).
  2. Tijdens een oordeelsvormende vergadering: u kunt tijdens deze avond inspreken over een onderwerp dat die dag op de agenda staat. Voorafgaand aan de behandeling van het onderwerp krijgen de insprekers gezamenlijk 15 minuten de tijd om te spreken. Elke spreker heeft maximaal 5 minuten spreektijd. Als er meer dan 3 insprekers zijn, wordt de totale 15 minuten gelijk verdeeld over alle sprekers.
  3. Tijdens de raadsvergadering: voorafgaand aan de raadsvergadering is het raadspreekuur. Hierin kunt u de raad toespreken over een onderwerp dat (nog) niet op de raadsagenda staat, maar dat wel de aandacht van de raadsleden vraagt. Hier krijgt u 10 minuten de tijd voor. Breng uw onderwerp aan het licht en misschien komt dit in de toekomst wel op de politieke agenda te staan!

Let op, het woord kan niet gevoerd worden over:

  • Een besluit van het gemeentebestuur waartegen beroep of bezwaar openstaat of heeft opengestaan;
  • Benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • Een gedraging waarover een klacht op grond van artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

Hoe kunt u inspreken?

Fysiek inspreken

Als de vergadering fysiek plaatsvindt, is het mogelijk om ter plekke in te spreken.

Schriftelijk inspreken

Bij alle vergaderingen kunt u schriftelijk inspreken. Wilt u liever niet live aanwezig zijn bij de vergadering? Stuur dan uw reactie per mail naar de griffie, via griffie@westbetuwe.nl. De griffie zorgt ervoor dat uw inspraak bij de raads- en burgerleden terechtkomt.

Digitaal inspreken

In een digitale vergadering is er gelegenheid om mee te doen in de sessie. Afhankelijk van het soort vergadering, krijgt u gelegenheid om voorafgaand aan een agendapunt of gedurende de hele vergadering mee te praten met de raad. Zo kunt u vanuit huis uw mening delen.

Peroonsgegevens

Wanneer u een schriftelijke inspraakreactie of een bijlage bij uw fysieke/digitale inspraak opstuurt, publiceert de griffie deze op de website bij de betreffende vergadering. Hierbij worden uw persoonlijke en contactgegevens geanonimiseerd. Uw gegevens worden bij de griffie alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. 

Aanmelden

Wilt u inspreken tijdens het raadspreekuur, een beeldvormende vergadering of een oordeelsvormende vergadering? Dan is aanmelden verplicht. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de werkdag voor de vergadering bij de griffie, via griffie@westbetuwe.nl (bijvoorbeeld: als de vergadering op dinsdag is, kan aanmelden tot maandag 12.00 uur). Vermeld hierbij uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt spreken.