6 juni: woonzorgvisie, veerdiensten en rekenkamer

Gepubliceerd op: 01 juni 2023 09:06

Op dinsdag 6 juni is een beeldvormende vergadering van de gemeenteraad. Op deze avond krijgt de gemeenteraad meer informatie over drie onderwerpen. Namelijk de woonzorgvisie, veerdiensten en de rekenkamer. De vergadering start om 20.00 uur in De Betuwe Poort (Kornelis van Wijnenstraat 1 in Rhenoy). Praat u mee?

Programma

  • 20.00 uur – Woonzorgvisie
  • 21.30 uur – Veren en veerdiensten
  • 22.00 uur – Rekenkamer

Woonzorgvisie

Elke gemeente moet volgens de wet een woonzorgvisie hebben. De gemeente West Betuwe maakt deze ook. In deze visie staan afspraken op het gebied van wonen, leefbaarheid, welzijn en zorg voor ouderen en andere kwetsbare groepen.

Voor de gemeente is nu eerst een woonzorganalyse gedaan. Hieruit blijken de behoeftes in de gemeente West Betuwe. De gemeenteraad krijgt tijdens deze vergadering de resultaten van de analyse te horen. Ook kunnen de raadsleden aangeven in hoeverre zij zich herkennen in de resultaten en wat zij belangrijk vinden in de visie.

Veren en veerdiensten

De gemeente West Betuwe heeft in totaal vijf veerdiensten. Vanuit de provincie Gelderland is er een verenfonds om veerdiensten financieel te helpen. Hier maakt een aantal van de veerdienste in de gemeente gebruik van. Maar het verenfonds gaat stoppen.

Daarom ligt de vraag aan de gemeenteraad voor hoe we hier in West Betuwe mee omgaan. Wat heeft de raad nodig om een besluit te nemen? En wat wil de gemeente doen met de veerdiensten die nu gebruikmaken van het fonds?

Rekenkamer

Vanuit de gemeenteraad komt er een rekenkamer. De rekenkamer onderzoekt of het geld van de gemeente goed, zuinig en zorgvuldig is besteed. De gemeenteraad krijgt vanavond een presentatie over de opties. Hierin wordt duidelijk welke keuzes de gemeenteraad kan maken. In september neemt de raad hier een besluit over.

Praat mee

Wilt u meeluisteren of -praten tijdens over wonen in de gemeente? De gemeenteraad gaat graag met u in gesprek. U bent daarom van harte welkom op 6 juni vanaf 20.00 uur in De Betuwe Poort in Rhenoy. Aanmelden is niet nodig.

Tweede beeldvormende vergadering

Tegelijk met deze vergadering is er nog een beeldvormende vergadering van de gemeenteraad. Deze vergadering gaat over de meekoppelkansen bij de dijkversterking tussen Tiel en Waardenburg, de regionale energiestrategie en het beleidsplan licht. Deze vindt om 20.00 uur plaats in Huis Ophemert (Blankenburgsestraat 3 in Ophemert).