6 juni: Meekoppelkansen dijkversterking, Regionale Energiestrategie en beleidsplan licht

Gepubliceerd op: 01 juni 2023 09:06

Op dinsdag 6 juni is een beeldvormende vergadering van de gemeenteraad. Op deze avond krijgt de gemeenteraad meer informatie over de meekoppelkansen bij de dijkversterking, de voortgang van de Regionale Energiestrategie en het beleidsplan licht. De vergadering start om 20.00 uur in Huis Ophemert (Blankenburgsestraat 3 in Ophemert). Praat u mee?

Programma 

  • 20.00 uur – Meekoppelkansen dijkversterking Tiel – Waardenburg
  • 21.15 uur – Voortgangsrapportage Regionale Energiestrategie
  • 22.00 uur – Beleidsplan licht

Meekoppelkansen dijkversterking

Tussen Tiel en Waardenburg wordt de dijk versterkt. Hierbij ontstaan meekoppelkansen. Dit zijn een manier om de dijk opnieuw in te richten, nu er toch aan gewerkt wordt. Bij dit project horen vijf kernen van de gemeente West Betuwe. Dit zijn Neerijnen, Opijnen, Varik, Heesselt en Ophemert. In een presentatie krijgt de gemeenteraad te zien hoe de dijk voor er voor deze vijf kernen uit komt te zien.

Regionale Energiestrategie

In 2021 stelde de gemeenteraad van West Betuwe de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 van FruitDelta Rivierenland vast. Op 1 juli 2021 diende de Stuurgroep RES FruitDelta Rivierenland deze vervolgens in bij het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën (NPRES). Hiermee spraken we een regionale bijdrage aan de landelijke doelstelling af van energie uit wind en zon.

Op 1 juli 2023 moeten we alle RES-regio's een Voortgangsrapportage RES 1.0 indienen bij NPRES. Hierin geven ze aan of zij de afspraken uit de RES 1.0 na kunnen komen of dat er nieuwe aanvullende afspraken nodig zijn in een RES 2.0. De gemeenteraad krijgt nu een presentatie over deze voortgangsrapportage.

Beleidsplan licht

Voor de gemeente West Betuwe komt er een Beleidsplan licht. In januari is de raad met een bus langs verschillende punten in de gemeente gereden om te kijken naar de situatie. Daar konden de raadsleden aangeven wat ze belangrijk vinden in het beleidsplan. In de beeldvormende vergadering hoort de raad wat er met hun input is gebeurd en wat er in het beleidsplan licht staat. Eind juni neemt de raad hier ook een besluit over in de raadsvergadering.

Praat mee 

Wilt u meeluisteren of -praten tijdens over deze onderwerpen? De gemeenteraad gaat graag met u in gesprek. U bent daarom van harte welkom op 9 mei in Het Klokhuis in Beesd! Aanmelden is niet nodig.

Tweede beeldvormende vergadering

Tegelijk met deze vergadering is er nog een beeldvormende vergadering van de gemeenteraad. Deze vergadering gaat over wonen in de gemeente West Betuwe. Deze vindt om 20.00 uur plaats in de Ida Gerhardt Academie in Geldermalsen.