5 september: Bomenbeleid en Commissie ruimtelijke kwaliteit

Gepubliceerd op: 31 augustus 2023 08:08

Bladeren aan een boom

Op dinsdag 5 september is een beeldvormende vergadering van de gemeenteraad. Op deze avond krijgt de gemeenteraad meer informatie over een nieuw duurzaam en toekomstbestendig bomenbeleid. En over de invulling van de commissie ruimtelijke kwaliteit. De vergadering start om 20.00 uur in Dorpshuis Ons Eigen Gebouw in Buurmalsen (Groeneweg 23). Praat u mee?

Programma

  • 20.00 uur – Bomenbeleid
  • 21.30 uur – Commissie ruimtelijke kwaliteit

Bomenbeleid

Voor de gemeente West Betuwe komt er een nieuw bomenbeleid. Dit beleid moet duurzaam en toekomstbestendig zijn. De gemeenteraad krijgt hier op 5 september een presentatie over. Die presentatie gaat onder andere over de functies en waarde van bomen. Hoeveel bomen zijn er bijvoorbeeld in kernen nodig om de gewenste hoeveelheid schaduw te krijgen? Na de presentatie kunnen de raadsleden en aanwezige inwoners meegeven wat zij belangrijk vinden in het bomenbeleid. Dat kan het college vervolgens meenemen in de uitwerking ervan.

Commissie ruimtelijke kwaliteit

Voor de Omgevingswet op 1 januari 2024 start, moet de gemeente West Betuwe een Verordening gemeentelijke commissie ruimtelijke kwaliteit vaststellen. Deze commissie toetst initiatieven, van bijvoorbeeld inwoners, aan de Gids Ruimtelijke kwaliteit die is opgesteld voor de gemeente. De gemeenteraad wil graag de mogelijkheden voor zo'n adviescommissie weten. Daarom krijgt de raad op 5 september 3 verschillende opties uitgelegd. Daarna wordt de gekozen optie uitgewerkt in een verordening.

Praat mee

Wilt u meeluisteren of -praten tijdens over deze onderwerpen? De gemeenteraad gaat graag met u in gesprek. U bent daarom van harte welkom op 5 september in Dorpshuis Ons Eigen Gebouw in Buurmalsen! Aanmelden is niet nodig.

Tweede beeldvormende vergadering

Tegelijk met deze vergadering is er nog een beeldvormende vergadering van de gemeenteraad. Deze vergadering gaat over huisvesting arbeidsmigranten en de Wet inburgering nieuwkomers. Deze vindt om 20.00 uur plaats in Dorpshuis De Biskamp in Hellouw (De Morgen 1).